Russische reductie

ONLANGS LIET president Jeltsin weten dat ook Rusland een eigen leger zal oprichten.

Gisteren op het hoofdkwartier van de NAVO in Brussel verstrekte hij via zijn afgevaardigde, onderminister Pavel Gratsjov, aan de Amerikaanse minister van defensie, Dick Cheney, inzicht in omvang en aard van die strijdkrachten. Maximaal zal het gaan om 1,3 miljoen man, en de troepen zullen verspreid worden over de gehele republiek. Dat betekent dat de generaals de strategie van de offensieve verdediging, sterke concentraties van manschappen en zwaar materieel aan de grenzen, hebben verlaten. Niet alleen de buurlanden van de vroegere Sovjet-Unie maar ook de andere nieuwe soevereine staten binnen het Gemenebest hebben van dit Rusland niets te duchten, is de boodschap.

De hier aangekondigde ingrijpende vermindering en reorganisatie van het voormalige Rode Leger is enerzijds een noodzakelijke voorwaarde voor een wezenlijke keer ten goede in de Russische economie, anderzijds een onmisbare conditie voor het scheppen van werkelijke veiligheid in het gebied dat zich uitstrekt van Vladivostok in westelijke richting tot aan Vancouver. Minister Cheney heeft in Brussel gepleit voor strategische en praktische samenwerking tussen de strijdkrachten van de NAVO en van voorheen het Warschaupact. De oude Atlantische defensie-organisatie dient zich aan als koepel waaronder een dergelijke samenwerking gestalte zal kunnen krijgen.