Regeringspartijen willen inzicht in stroppenpot banken

DEN HAAG, 2 APRIL. De regeringspartijen CDA en PvdA willen dat de zogenoemde stroppenpot van het bankwezen openbaar wordt gemaakt. De banken hebben “uit strategische overwegingen” de omvang van de Voorziening Algemene Risico's (Var) nooit bekend willen maken.

Volgens de Kamerleden Vreugdenhil (CDA) en Vermeend (PvdA) staat de Nederlandse wetgeving voor de jaarrekening op gespannen voet met Europese richtlijn van 1986. Daarin schrijft de EG voor hoe de reserves in het jaarverslag moeten worden gepubliceerd. De Nederlandse wetgeving moet aan deze EG-richtlijn worden aangepast en dat zou openbaarmaking van de Var kunnen inhouden.

De omvang van de Var is een van de beste bewaarde geheimen van het bankwezen. De toevoeging aan de Var wordt door de banken jaarlijks wel bekend gemaakt, maar de onttrekkingen niet. Inzicht in de totale reserve - en daardoor de liquiditeit van het bankwezen - wordt niet gegeven. De Var wordt door de afzonderlijke banken samen met de toezichthouder, De Nederlandsche Bank, bepaald via een bepaalde sleutel tussen reserves en de risicograad van de portefeuille.

Volgens woordvoerder Servaas van DNB heeft de stille reserve “zijn waarde bewezen bij het opvangen van financiële schokken, waardoor het vertrouwen in het bankwezen niet is geschaad.” De banken wilden vanmiddag nog niet reageren op de schriftelijke inbreng van Vreugdenhil en Vermeend bij de nieuwe wet op de jaarrekening.

Volgens de EG-richtlijn mag een debiteuren-verlies in mindering worden gebracht op de winst als er ook daadwerkelijk sprake is van een geleden verlies. Dus geen geheime reseves opbouwen, anticiperend op mogelijke verliezen. Vreugdenhil en Vermeend vinden dat de Var daarom beter openbaar kan worden gemaakt, terwijl minister Kok (financiën) in hoofdlijn akkoord gaat met de huidige gang van zaken.

Vreugdenhil pleit voor meer openbaarheid omdat de Nederlandse banken steeds meer zogenoemde global players worden, met notering op buitenlandse beurzen.