Radicalen uitgesloten van Iraanse verkiezingen

TEHERAN, 2 APRIL. In Iran is vandaag officieel een begin gemaakt met de campagne voor de parlementsverkiezingen van 10 april, waarvoor de Raad van Hoeders van de Grondwet 2.050 kandidaten heeft toegelaten. Meer dan 1.100 gegadigden konden de toets der kritiek niet doorstaan, onder wie vele radicale tegenstanders van president Rafsanjani's meer pragmatische politiek.

Onder de afgewezen kandidaten - wier namen niet worden gepubliceerd omdat dat volgens een zegsman op het ministerie van binnenlandse zaken een “vertrouwelijke zaak is” - zouden 30 huidige parlementariërs zijn. Een woordvoerder van de Raad van Hoeders, die door Rafsanjani's factie wordt beheerst, zei dat sommige kandidaten waren afgewezen wegens hun “financiële, morele of politieke verleden” of omdat ze analfabeet waren. Hij verzekerde dat de politieke richting niet van invloed was geweest. Radicale leiders hebben de Hoeders ervan beschuldigd hun kandidaten systematisch te hebben uitgewied om te waarborgen dat het nieuwe parlement Rafsanjani volgt. Het huidige parlement wordt door de radicale factie gedomineerd.

Volgens bovengenoemde zegsman zijn de meeste goedgekeurde kandidaten dertigers met een universitaire opleiding. De radicale factie omvat naar verhouding meer laag-opgeleiden, onder wie fanatieke volgelingen van wijlen imam Khomeiny's ideeën vaker te vinden zijn.

Radicale groepen verzetten zich tegen Rafsanjani's pogingen Irans isolement te doorbreken, Iraanse ballingen terug te lokken en de economie te liberaliseren. Die politiek zal volgens hen “de armen ruïneren”. (Reuter, AP, AFP)