PIERRE BÉRÉGOVOY; Solide econoom

PARIJS, 2 APRIL. De 64-jarige Pierre Bérégovoy, die Edith Cresson opvolgt als premier, heeft internationaal een solide reputatie verworven als minister van financiën en economie. Sinds 1988, toen hij deze sleutelpost in de regering voor de tweede keer kreeg (de eerste keer was van juli 1984 tot oktober 1986), heeft Bérégovoy, een non-dogmatische practicus, internationaal naam gemaakt met zijn beleid van "competitieve desinflatie'.

Bérégovoy ("Béré' voor zijn vrienden) bracht met een zuinige begrotingspolitiek en strikte controle van de overheidsuitgaven en beperking van loonsverhogingen in de overheidssector de inflatie terug tot voor Frankrijk ongekend lage percentages. Bérégovoy meent dat de Franse franc zo op den duur evenveel internationaal prestige zal verwerven als de Duitse mark. Met slechts drie procent is de Franse inflatie nu lager dan de Duitse en dat competitieve voordeel heeft de Franse export het afgelopen jaar bevorderd.

De keerzijde van Bérégovoy's beleid was dat de werkloosheid langzaam maar gestadig steeg tot 9,8 procent. Bérégovoy, die onder Cresson een super-ministerie leidde - economie, financiën, begroting en buitenlandse handel - en als "tweede premier' werd beschouwd, weigerde gehoor te geven aan de aandrang van sommige socialisten extra geld in de economie te pompen om werkgelegenheid te scheppen. Voordat rijkdom kan worden verdeeld, moet ze eerst worden geschapen, is zijn opvatting.

Bérégovoy is een self-made man. Hij werd op 23 december 1925 geboren in een kleine stad in Normandië waar zijn ouders, die uit de Oekraïne afkomstig waren, een café hadden. Hij ging van school toen hij vijftien was, werkte bij de spoorwegen - en informeerde als kaartjesverkoper het verzet over troepenvervoer van de nazi's - en na de oorlog bij de nationale onderneming Gaz de France, waar hij het tot directeur bracht.

Bérégovoy werd in l971 lid van de Parti Socialiste, leidde in 1980-81 de campagne van François Mitterrand om het presidentschap en werd secretaris-generaal van Mitterrands staf op de Elysée. Sindsdien geldt hij als een van de trouwste vrienden van Mitterrand. Na twee jaar als minister van sociale zaken, werd Bérégovoy in 1984 voor het eerst minister van financiën. Vorig jaar werd hij genoemd als mogelijk opvolger van Michel Rocard nadat deze door Mitterrand de laan was uitgestuurd. Bérégovoy maakte geen bezwaar dat Edith Cresson tot eerste minister werd benoemd, omdat hij als "super-minister' de controle kreeg over de gehele financieel-economische sector in de regering.