Kwaliteitscertificatie

Vroeger keurde een klant zelf een produkt voor hij het accepteerde. Voldeed het aan de gemaakte afspraken, dan betaalde hij voor de levering.

Met het invoeren van de wet op de produktaansprakelijkheid veranderde deze praktijk. Nu keurt de producent zelf zijn waren en hij overtuigt de klant dat zulks afdoende gebeurt: hij borgt de kwaliteit. Dat gebeurt met een handboek waarin wordt vastgelegd hoe, van ontwerp tot aflevering, de werkzaamheden verlopen. En ook hoe wordt gecontroleerd of daarmee intern niet de hand wordt gelicht. De klant bepaalt of het handboek voor hem voldoet en of hij er vertrouwen in heeft dat het toezicht van de producent toereikend is.

Dat vertrouwen, daar gaat het om. De klant hoeft dan minder te controleren en dat spaart hem geld. Hoe komt dit vertrouwen tot stand? Door de producent te laten certificeren door een strikt onafhankelijke instantie. Lloyd's Register Quality Assurance, bijvoorbeeld, of de KEMA. Wanneer die instantie meent dat het systeem van kwaliteitsborging voldoet, is er geen vuiltje aan de lucht. De producent wordt vervolgens regelmatig gecontroleerd. Als hij z'n zaakjes niet voor elkaar heeft, dan verliest hij het certificaat en daarna z'n klanten. Een producent zal daarom via interne controles op willekeurige tijdstippen zelf nagaan of er zich binnen het bedrijf afwijkingen voordoen. Wordt bij herhaling eenzelfde probleem gesignaleerd dan moet hij dit meteen oplossen.

De werkwijze is vastgelegd in de 9000-serie normen van de International Standardisation Organisation (ISO). De meeste Nederlandse ondernemingen met een certificaat (ongeveer 500 in totaal) hebben dit op hun eigen houtje behaald. In het geval van de 14 ramen- en gevelbedrijven is echter sprake van een "branchebreed" project, opgezet door de Vereniging van Metalen Ramenfabrikanten (VMR) en de groep Metalen Ramen en Gevelelementen (MRG) van de Metaalunie. Een volgende groep van 20 ramen- en gevelmakers verwacht binnen negen maanden eveneens het certificaat te veroveren. De getoonde broederlijke samenwerking in een branche-kwaliteitsproject was een unicum voor Europa.