Krienbuhl

Op 27 februari kwam in deze rubriek de Zwitserse ex-schaatser Franz Krienbühl ter sprake. Zijn advokaat, de heer A. von Sprecher, die daarbij werd geciteerd, maakt daarbij bezwaar tegen enkele punten uit dit artikel.

In tegenstelling tot wat werd gemeld is Krienbühls zaak niet verkocht. De persoon wiens naam Sprecher ons had genoemd, heeft nog geen beslissing genomen.

Sprecher vindt het onjuist dat Krienbühl een "wrak' wordt genoemd. Wij zijn dit met hem eens en betreuren deze kwalificatie. Verder stelt Sprecher dat hij de tekst "hij kan niet veel meer, en hij weet niet veel meer' niet letterlijk heeft uitgesproken.