Kosten voor asielzoekers fors gestegen

DEN HAAG, 2 APRIL. De kosten voor de opvang van asielzoekers zijn vorig jaar,in vergelijking met het jaar daarvoor, gestegen van bijna 300 miljoen tot 500 miljoen gulden. Dit blijkt uit het jaarverslag van de directie vluchtelingen, minderheden en asielzoekers van het ministerie van WVC.

De kostenstijging hangt volgens het ministerie samen met de toename van het aantal asielzoekers. In 1991 deden bijna 20.000 nieuwe asielzoekers een beroep op de regeling opvang asielzoekers (ROA) tegen 16.000 in 1990.

Ondanks het feit dat er vorig jaar bijna 5.000 extra opvangplaatsen bijkwamen in de gemeenten, zegt WVC grote problemen te hebben gehad bij het huisvesten van asielzoekers. De hoge instroom van asielzoekers en het gebrek aan opvangwoningen leidde ertoe dat er in snel tempo nieuwe asielzoekerscentra zijn ingericht in acht gemeenten. Daarnaast is er voor 4.000 personen noodopvang getroffen in pensions en hotels.

Moeizaam verliep volgens WVC ook de opvang van minderjarige asielzoekers bij pleeggezinnen. Omdat er een gebrek is aan gastgezinnen die deze kinderen willen opvangen, heeft WVC in het afgelopen jaar twaalf opvanghuizen geopend met een capaciteit van bijna honderd bedden.