Inter Football verliest kort geding tegen SABV

UTRECHT, 2 APRIL. Het voetbal-marketing Inter Football heeft het kort geding tegen de Stichting Arbeidszaken Betaald Voetbal verloren.

In het geding stond de vraag centraal of IF zich schuldig heeft gemaakt aan arbeidsbemiddeling in het betaalde voetbal, een sector waar de SABV al sinds de jaren zeventig het exclusieve monopolie voor heeft. Directeur Maarten de Vos van IF wedijvert al jaren voor een vergunning om ook te mogen bemiddelen in transfers van voetballers. Hij stapte naar de rechter aangezien hij zich door de beschuldigingen van de SABV benadeeld voelt omdat het Centraal Bestuur Arbeidszaken, dat binnenkort positief of negatief over zijn aanvraag beschikt, een dergelijke licentie kan afwijzen als de rust op de arbeidsmarkt wordt verstoord. De Vos en IF menen dat dit door de beschuldigingen van de SABV het geval is.

De president van de Utrechtse rechtbank ziet de zaak echter iets genuanceerder. Omdat IF het kort geding heeft verloren, en niet directeur Maarten de Vos, is de rechter van mening dat de aanvraag van De Vos niet wordt gecompromiteerd door het vermoeden van de SABV dat IF zich schuldig maakt aan illegale arbeidsbemiddeling. De SABV hoeft de gewraakte verklaringen derhalve niet te rectificeren en ook IF geen vergoeding te betalen voor de geleden schade. Niettemin toonde IF zich niet ontevreden over de uitspraak. “We zijn met deze uitspraak toch wel accoord omdat De Vos nu rustig een aanvraag voor een vergunning kan indienen om te handelen op de markt van voetbalspelers”, verklaart Keje Molenaar, de advokaat van IF.