Indonesie (2)

In het artikel "In Indonesisch besluit ligt een ultimatum besloten' van N.G. Schulte Nordholt is de zin: “In Nederland bestaat over het principe van de koppeling (tussen ontwikkelingshulp en inachtneming van de mensenrechten - red.) vrijwel geen verschil van mening, maar de mensen voor wie de ontwikkelingshulp is bestemd, mogen bij het hanteren van dit principe niet op de achtergrond raken”, niet volledig in de krant gekomen. Er had moeten staan dat noch de mensen voor wie de ontwikkelingshulp is bedoeld, noch de slachtoffers van schendingen van de mensenrechten op de achtergrond mogen geraken. Redactie.