Het systeem van collectebonnen, dat in sommige ...

Het systeem van collectebonnen, dat in sommige kerken gehanteerd wordt, is alleen in overeenstemming met de Christelijke leer als het zo verkregen voordeel opnieuw voor goede doelen wordt aangewend.

P.J. van der Zaag, Rijksuniversiteit Leiden

Het belang van de Amerikaanse 'tweede generatie' jurisprudentie voor de aard en de reikwijdte van auteursrechtelijke bescherming voor computerprogramma's buiten de Amerikaanse rechtsleer wordt ernstig overschat.

Corien Prins, Rijksuniversiteit Leiden