Fout KNVB

FC Zwolle kan 150.000 gulden tegemoet zien van de KNVB. De anderhalve ton had de KNVB zich in de ogen van FC Zwolle ten onrechte toegeëigend uit het faillissement van het toenmalige PEC Zwolle.

FC Zwolle werd door de rechter in het gelijk gesteld. Volgens Mr. Buysrogge, die namens de eerste-divisieclub optrad, laat de uitspraak van de rechter niets aan duidelijkheid te wensen over. Bovendien is er uit af te leiden dat de KNVB onzorgvuldig en onrechtmatig heeft gehandeld.