Enhobel gaat in onroerend goed

De Engels-Hollandse Beleggings Trust (Enhobel) wordt een onroerend-goed beleggingmaatschappij. In een op 29 mei te houden buitengewone vergadering van aandeelhouders zullen besluiten worden genomen over de beleidswijziging. Dit is te lezen in het vandaag verschenen jaarverslag.

In oktober heeft de Hollandse Koopmansbank, die de directie voert over Enhobel, het beheer overgedragen aan een groep beleggers onder leiding van makelaar/belegger Harry Mens.

In de maanden januari en februari van dit jaar heeft Enhobel haar aandelenportefeuille te gelde gemaakt. Dit bracht 1,7 miljoen gulden meer op dan de boekwaarde van eind 1991. De verkoopopbrengst van 33,9 miljoen gulden is rentegevend uitgezet. Het fondsvermogen steeg vorig jaar van 36,1 miljoen tot 52,9 miljoen gulden.