Divosa wil maatwerk leveren

ROTTERDAM, 2 APRIL. Het wetsontwerp voor herinrichting van de Algemene Bijstandswet moet van tafel. Er zijn veel te veel regels, zodat voor maatwerk door gemeentelijke sociale diensten geen ruimte resteert. Dit zei directeur drs. Th.J.W.M. Hoppenbrouwers, voorzitter van de Vereniging van sociale dienst-directeuren DIVOSA, vanmorgen op een DIVOSA-congres in Rotterdam.

Fractieleider H.A.F.M.O. Van Mierlo van D66 viel de sociale dienst-directeuren bij. Bestrijding van de fraude in de sociale zekerheid vereist niet meer, maar minder regels, aldus Van Mierlo. Hij noemde als voorbeeld dat de sociale diensten moeten vragen of partners elkaar wederzijds verzorgen. Men moet dan letten op wat gebeurt bij inkopen, ziekte en vakantie. “Uit de controlepraktijk van de sociale rechercheurs stijgt de geur op van Pleegzuster bloedwijn, gevulde boodschappentassen en natte zwembroeken,” aldus Van Mierlo. Dat moet volgens de Van Mierlo, zo lang er geen basisuitkering voor iedereen is, veranderen. Hij wil in ieder geval serieus bekijken of de woningdelersnorm uit de bijstandwet kan worden geschrapt.

DIVOSA-voorzitter Hoppenbrouwers schetste het schrikbeeld van een “uitklapblad met de nieuwste kortingstabellen voor sancties en leefvormen” dat de sociale diensten vanaf 1 juli met behulp van het sofinummer zouden moeten toepassen. Echte sociale vernieuwing vereist volgens hem dat sociale diensten meer klant- dan regelgericht zijn. Ze moeten zowel geld uitkeren, als mensen terug naar het arbeidsproces sluizen (uitstroom). De wetgever moet volgens Hoppenbrouwers wat meer vertrouwen hebben in de capaciteiten ter plekke. De regels ten aanzien van bij voorbeeld de banenpools zijn volgens hem veel te eng, te bureaucratisch.

Hoppenbrouwers haalde fel uit naar minister van justitie Hirsch Ballin en naar de bedrijfsverenigingen. Er is meer fraude op de wereld dan alleen werknemersfraude, stelde hij, verwijzend naar de fraude van werkgevers. Terwijl de sociale diensten nu bijna overal een sociaal rechercheur per duizend klanten hebben, blijven adequate maatregelen tegen werkgevers uit. Volgens Hoppenbrouwers zijn veel sociale diensten nu volop bezig zich te transformeren van uitkeringskantoren naar uitstroombureaus.

Van Mierlo leverde kritiek op de bedrijfsverenigingen die “nog nauwelijks zijn losgekomen van het idee dat er meer is dan administreren alleen”. Hij deelde een pluim uit aan de sociale diensten en de arbeidsbureaus die hier en daar al succesvol samenwerken op het gebied van arbeidsinpassing.