De Vries krijgt in beroep 8 maanden

LEEUWARDEN, 2 APRIL. R. de Vries (61), oud-voorzitter van FC Groningen, is vanmorgen door het gerechtshof van Leeuwarden in hoger beroep veroordeeld tot acht maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf wegens belastingfraude. Voormalig penningmeester S. van der Pruik en oud-voorzitter W. de Boer kregen celstraffen opgelegd van respectievelijk zes en vier maanden.

Volgens de president van het gerechtshof, mr. J.J. van der Minne, heeft het drietal zich in de periode 1984 tot 1988 schuldig gemaakt aan het ontduiken van loonbelasting en premies voor een bedrag van 2,2 miljoen gulden. Met het zwarte geld werden volgens het hof stelselmatig aanzienlijke bedragen aan spelers van FC Groningen uitbetaald.

De Vries is volgens het hof al die jaren de drijvende kracht geweest in het plegen van de valsheid in geschrifte. Het hof stelt in zijn arrest dat in voetbalkringen de neiging bestaat om normovertredingen als deze te accepteren. Het hof acht dit “gezien de grote maatschappelijke betekenis van het beroepsvoetbal in Nederland absoluut onaanvaardbaar”.

Het hof achtte een lichtere straf dan was geëist voor De Vries (vijftien maanden) op zijn plaats omdat het aannemelijk is dat de oud-voorzitter “te zeer heeft toegegeven aan de druk van (..) veeleisende spelers, bemiddelaars en zaakwaarnemers”. Als verzachtende omstandigheid voerde het hof ook aan de grote inzet van niet-professionele bestuurders, zoals De Vries, het feit dat hij niet uit eigenbelang handelde en dat hij door de vele negatieve publiciteit in zijn reputatie is geschaad.

De rechtbank van Groningen veroordeelde De Vries een jaar geleden tot een celstraf van vijftien maanden waarvan vijf voorwaardelijk. De Boer en Van der Pruik kregen celstraffen opgelegd van twaalf maanden, waarvan vier maanden voorwaardelijk.