De Pijp

Jammer dat Rita Kohnstamm in haar column "Verslonzing van de zorg' (NRC Handelsblad, 28 maart) schrijft over "de vieze straten in de Pijp'.

Per 1 januari ging "Reiniging nieuwe stijl in de Pijp' van start. Er kwamen nieuwe ophaaldagen en aanbiedingstijden voor het huisvuil. Helaas ontvingen de meeste bewoners van die wijk de folder met de nieuwe regeling pas drie weken later, waardoor het de eerste weken een geweldige puinhoop in de straten was. Daarna sloeg de nieuwe aanpak aan. In het kielzog van de vuilnisauto lopen vier mannen en vrouwen mee om meteen de straten te vegen. Tot nu toe ziet de wijk er veel schoner uit.

In een buurt als de Pijp zijn het niet de allochtonen die zorgen voor de overlast van hondepoep, zij hebben meestal geen honden. Wel zijn de asociale blanken voor deze ellende aansprakelijk. Wekelijks spuit de reinigingsdienst tweemaal de trottoirs schoon bij de scholen.

    • L. Schluter-Nelissen