De Koninklijke Nederlandse Akademie van ...

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen heeft de winnaars geselecteerd van vijf prijzen voor wetenschap en kunst, die om het jaar worden uitgereikt:

Prof. P. Borst uit Amsterdam krijgt de Dr. H.P. Heinekenprijs (250.00 gulden) voor zijn grensverleggend kankeronderzoek. De prijs wordt op 25 september in de Nieuwe Kerk in Amsterdam uitgereikt.

Prof. S. Moncada uit Kent krijgt de Amsterdamse Prijs voor de geneeskunde (250.000 gulden) voor zijn ontdekkingen op het gebied van het stikstofoxyde ion.

Prof. M. Branica uit Zagreb krijgt de Amsterdamse Prijs voor het Milieu (250.000 gulden) voor zijn pionierswerk in de chemische analyse van verontreiniginsmetalen in het milieu.

Prof. H. van der Wee uit Leuven krijgt de Amsterdamse Prijs voor de Historische Wetenschap (100.000 gulden) voor zijn onderzoek van de Europese geschiedenis tussen de middeleeuwse en de huidige tijd.

Carel Visser krijgt de Amsterdamse Prijs voor de Kunst (50.000 gulden). Visser, die vooral bekend is als beeldhouwer, krijgt de prijs voor zijn gehele grafische oeuvre, dat volgens het juryrapport van eminente kwaliteit is.