Actie tegen sluiting Bonifatius ziekenhuis

LEEUWARDEN, 2 APRIL. Ruim een kwart van de Leeuwarder bevolking heeft uit protest zijn handtekening gezet tegen de dreigende sluiting van het Bonifatius Hospitaal (MCL-Noord) in de Friese hoofdstad. De 23.000 handtekeningen zullen eind deze maand worden aangeboden aan staatssecretaris Simons van WVC.

De directie van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) wil de locatie noord opheffen en het ziekenhuis concentreren op de locatie zuid. Alleen op die manier kan topzorg worden geboden, zo stelt directeur P. Bonnema. Twee ziekenhuizen op aparte locaties, zoals sinds 1987 het geval is, kosten het MCL volgens hem vijf miljoen gulden per jaar. Inefficiëntie en zorgversnippering zijn het gevolg, meent Bonnema, die voor het MCL-noord slechts een sterfhuiscontructie voorziet.

Volgens P. Lunter van het "Actiecomité tot Behoud van een Ziekenhuis op Mensenmaat' slaat de actie ook aan onder het personeel van het MCL-noord. Hij zegt dat 480 personeelsleden, onder wie een aantal specialisten, hun handtekening hebben gezet. Volgens Lunter is het Bonifatius hospitaal voor bewoners van de omliggende dorpen en Ameland beter bereikbaar dan de zuidelijke locatie. Als een belangrijke argument tegen de samenvoeging noemt Lunter de kapitaalvernietiging die sluiting met zich meebrengt. Om het MCL-noord in stand te houden moet er tot het jaar 2000 voor 30 miljoen gulden in worden geïnvesteerd. En het kleinschalige en mensvriendelijke karakter van het van oorsprong roomskatholieke ziekenhuis spreekt veel patiënten aan, meent hij.

Directeur P.W. Tanja van de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid in Friesland verwacht dat concentratie problemen zal geven, omdat twee verschillende ziekenhuisculturen moeten integreren. Inmiddels adviseerde de Raad toch positief over de concentratie.

Het actiecomité put moed uit het besluit van het College van Ziekenhuisvoorzieningen, het orgaan dat Simons adviseert over fusies en concentraties. Dat adviseerde onlangs negatief over een samenvoeging van ziekenhuizen in Den Bosch. Algemeen secretaris van het College drs W.B. Meijer stelt dat kapitaalvernietiging daarbij zwaar woog. “De ervaring leert dat sloop het enige alternatief is, omdat je een ziekenhuis aan de straatstenen niet kwijt kunt.

WVC heeft het actiecomité gisteren in een brief laten weten dat een besluit over concentratie niet voor deze zomer te verwachten valt.

    • Karin de Mik