Verzekeraars zoeken alternatief voor plan-Simons

DEN HAAG, 1 APRIL. De particuliere verzekeraars in de gezondheidszorg gaan samen met de ziekenfondsen op zoek naar een alternatief voor het plan-Simons.

Zij hebben een adviesbureau in Hoofddorp opdracht gegeven te onderzoeken op welke punten de partijen elkaar kunnen vinden.

Volgens drs. H.de Boer, directeur van het Bureau voor Economische Argumentatie, waar circa 20 economen en enkele bestuurskundigen werken, wordt sinds enkele dagen onderzocht waarover de particuliere verzekeraars en de ziekenfondsen het eens zijn. Daarbij fungeert het plan-Simons als “generator” die de discussie over de financiering van de gezondheidszorg enorm heeft aangezwengeld. De conclusies van het onderzoek moeten eind mei op tafel liggen.

Het Kontaktorgaan Landelijke Organisaties voor Ziektekostenverzekeraars (KLOZ), waarin de particuliere verzekeraars zijn verenigd, en de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen (VNZ) hebben hun leden in brieven op de hoogte gesteld van hun initiatief. De koepels vinden, met veel van hun leden, dat de onzekerheid over de verdere vormgeving van het plan-Simons een initiatief vanuit “het veld” noodzakelijk maakt.

De woordvoerder van de VNZ verklaarde vanmiddag dat het gaat om “een bezinning op de consequenties van het plan-Simons voor de verzekeringsbranche”. De bedoeling van het onderzoek is om het KLOZ en de VNZ op één lijn te krijgen. Volgens de woordvoerder is “het draagvlak van het plan-Simons niet al te groot meer, maar we moeten wel verder. We gaan nu samen met het KLOZ kijken hoe.” Het VNZ wilde niet ingaan op de mogelijke uitkomst van het onderzoek, maar sloot niet uit dat er een ingrijpende verandering van het plan-Simons uit zou komen. Het KLOZ was niet bereikbaar voor commentaar.

Het Bureau voor Economische Argumentatie is gespecialiseerd in korte termijn-onderzoek voor economische besluitvorming en overleg. Het heeft onder meer de economische effectrapportage voor de Luchthaven Rotterdam en het arbeidsmarktonderzoek voor de Regionale Besturen Arbeidsvoorziening verzorgd.