Reclame voor tabak bij sport in Australiënu verboden

WELLINGTON, 1 APRIL. In Australië wordt sportsponsoring door tabaksfabrikanten verboden. Vanaf vandaag mogen geen nieuwe contracten worden afgesloten, terwijl bestaande overeenkomsten niet langer dan tot 31 december 1995 mogen doorgaan.

De enige uitzonderingen zijn cricket, dat nog twee maanden langer mag doorgaan met de overeekomst met Benson and Hedges, tot het einde van het cricketseizoen in februari 1996 en Australische sportevenementen die in het buitenland op de televisie worden uitgezonden. Daarvoor zullen beperkte ontheffingen worden verleend.

De minister van gezondheidszorg, Peter Sharples en zijn collega voor sport, Ros Kelly, verklaarden vandaag dat het verbod de schakel tussen sport en tabaksprodukten definitief verbreekt. “Ongeveer 19.000 Australiërs sterven jaarlijks als gevolg van het gebruik van tabaksprodukten. Dit is negen keer zo hoog als het aantal verkeersslachtoffers. Studies geven aan dat 14 procent van de kinderen tussen 10 en 12 jaar roken vanwege advertenties”, aldus de ministers.

Vanaf 1 juli 1993 zal alle tabaksreclame die niet onmiddellijk bij de plaats van tabaksverkoop is geplaatst, ook worden verboden. Dat betekent het einde van tabaksreclame op reclameborden, in bioscopen en het adverteren van tabaksmerken op horloges, T-shirts en hoedjes. Tabaksadvertenties in kranten en tijdschriften en op radio en televisie waren al eerder verboden.

De regering zal geen compensatie verschaffen aan sportorganisaties. “De beslissing geeft sportorganisaties die nu een overeenkomst met tabaksfabrikanten hebben tot 1995 de mogelijk om andere sponsors te vinden”, aldus de ministers.

Naar schatting besteden tabaksfabrikanten jaarlijks 30 miljoen Australische dollars (42 miljoen gulden) aan sponsoring van sport en cultuurevenementen. Sportorganisaties vrezen dat het onmogelijk zal zijn dat soort middelen uit andere bronnen aan te boren. “De beslissing van de regering is bovendien bijzonder hypocriet, omdat het uitzonderingen maakt voor internationaal belangrijke sporten”, aldus John Quayle, de voorzitter van de populaire rugby league-competitie in de staat Nieuw Zuid-Wales.

    • Hans van Kregten