Nederland geïsoleerd in EG-landbouwoverleg

BRUSSEL, 1 APRIL. Nederland en België zijn alleen komen te staan met hun eis tot een fundamentele discussie over de voorgenomen hervormingen van het Europese landbouwbeleid. EG-commissaris MacSharry (landbouw) verwacht dat voor 1 juni een akkoord kan worden bereikt.

Minister Bukman (landbouw) sprak gisteren de vrees uit dat een beslissing wordt geforceerd ten gunste van de hervormingsvoorstellen van MacSharry, waarover de lidstaten al maanden onderhandelen.

MacSharry toonde zich gisteren zeer optimistisch. “Het Portugese voorzitterschap is nu samen met de Europese Commissie in een positie om een slotcompromis te formuleren.”

Bukman vreest dat onvoldoende rekening wordt gehouden met de opvattingen van de kleine landen Nederland, Denemarken en België. “Bij zo'n ingrijpende zaak is consensus nodig waarbij opvattingen van minderheden hun vertaling krijgen in het compromis.” Volgens de woordvoerder van MacSharry bleken “hooguit” drie landen zich te verzetten tegen het nemen van besluiten op de volgendeministersvergadering op 28 april. Hij onderderstreepte dat MacSharry “niet zal aarzelen” dan zonodig een besluit met gekwalificeerde meerderheid door te drukken.

Bukman vindt een akkoord op korte termijn te vroeg, omdat hij eerst een akkoord wil afwachten over verdere vrijmaking van de internationale handel in het kader van GATT (Algemene Overeenkomst over Tarieven en Handel) “dat over twee tot drie weken” mogelijk moet zijn. Ook moet er een oplossing komen voor de Europese inkomenstoeslagen in de sector van de oliehoudende zaden. De EG verwierp gisteren een uitspraak van een GATT-panel, dat de subsidies als oneerlijk afwees.

Bukman ziet in tegenstelling tot MacSharry weinig in permanente inkomenstoeslagen ter compensatie van de voorgestelde forse prijsverlagingen voor onder meer granen, melk en vlees. Zulke toeslagen zijn volgens Bukman in het nadeel van grote efficiënte producenten. Bukman wil een geleidelijker graanprijsverlaging van “drie tot vier procent” per jaar over een periode van zes jaar, omdat dan geen inkomenstoeslagen nodig zouden zijn. MacSharry wil de graanprijs in drie jaar met 35 procent verlagen, maar de kleinere boeren via hectaretoeslagen compenseren. Op die voorwaarden is bijvoorbeeld Duitsland bereid te onderhandelen. (ANP, Reuter)