Minder aanvragen voor huursubsidie

DEN HAAG, 1 APRIL. Het aantal huishoudens dat individuele huursubsidie (IHS) ontvangt, is tussen 1 juli 1990 en 1 juli 1991 gegroeid van 949.00 tot 953.000.

Dat is 28.000 minder dan geraamd. Het groeitempo van het aantal IHS-ontvangers daalt sinds 1986. De gemiddelde bijdrage per huurder nam vorig jaar toe van 1788 naar 1867 gulden. Dat staat in het jaarverslag over de individuele huursubsidie, dat staatsecretaris Heerma (volkshuisvesting) gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De lagere groei komt volgens hem onder meer doordat het aantal uitkeringsgerechtigden zich gunstiger ontwikkelt dan verwacht en doordat er minder alleenstaande huishoudens bijkomen dan was aangenomen.