Lager "rapportcijfer' voor Matsushita

ROTTERDAM, 1 APRIL. De Japanse fabrikant van consumentenelektronica Matsushita Electric Industries loopt het risico het felbegeerde predikaat van goedekredietwaardigheid, "Triple-A', kwijt te raken. Een aantal Japanse banken moet al sinds gisteren genoegen nemen met een lagere beoordeling van hun kredietwaardigheid.

Het Amerikaanse financiële adviesbureau Standard & Poor's liet gisteren weten het rapportcijfer voor kredietwaardigheid van het elektronicaconcern naar beneden bij te willen stellen. S&P heeft nog geen definitief besluit genomen. Het adviesbureau is vooral bezorgd over de toename van leningen, gecombineerd met recente acquisities en verliezen op onroerend goed bij Matsushita.

Matsushita moest zich in 1990 diep in de schulden steken om voor 6,6 miljard dollar de Amerikaanse amusementsfirma MCA over te nemen. De zogenoemde credit rating bleef toen ongewijzigd omdat S&P erop vertrouwde dat de balansverhoudingen spoedig hersteld zouden worden. Dat vertrouwen is het adviesbureau nu kwijt geraakt. De elektronica-industrie maakt moeilijke tijden door en Matsushita heeft een winstdaling van 43 procent voor het afgelopen boekjaar in het vooruitzicht gesteld. Drie jaar geleden had Matsushita nauwelijks schulden, nu bedragen de leningen in totaal 6 miljard dollar.

De concurrenten van Standard & Poor's, Moody's Investors Service, maakte gisteren bekend de beoordeling van vier Japanse banken naar beneden bijgesteld te hebben. De Bank of Tokyo, de Tokai Bank, Mitsui Trust & Banking Corporation en de Hokuriku Bank moeten met een lager rapportcijfer "kredietwaardigheid' door het leven.

De Amerikaanse adviesbureaus zijn al twee jaar bezig de kredietwaardigheid van Japanse baken naar beneden bij te stellen. Slechtere winstmarges en de steeds slechtere financiële kwaliteit van de bezittingen van de banken nopen de kredietbeoordelaars tot actie.

De Bank of Tokyo is de belangrijkste internationale bank van het kwartet dat door Moody's onder de loep werd genomen. De positie van de bank in het internationale betalingsverkeer is weliswaar van groot belang, aldus Moody's, maar omdat steeds meer Japanse banken actief worden buiten het eiland, loopt het concurrentievoordeel van de Bank of Tokyo terug. De schulden op lange termijn van de bank droegen voorheen het predikaat A1 en zijn nu gedegradeerd tot AA3.