Kok: overheid betaalt niet voor hoger verzuim

DEN HAAG, 1 APRIL. Minister Kok (financiën) vindt dat de collectieve lastendruk (totaal van belastingen en sociale premies) niet mag stijgen als het bedrijfsleven er niet in slaagt het ziekteverzuim terug te dringen.

Ook het aanvullen van Ziektewetuitkeringen van 70 tot 100 procent mag niet voor last en rekening komen van de overheid, maar van het bedrijfsleven zelf. Dat zei minister Kok (financiën) gisteren in de Eerste Kamer tijdens een debat over de begroting van financiën.

Kok schaart zich hiermee achter de opvatting van minister-president Lubbers en minister De Vries (sociale zaken). Maar Kok onderstreepte dat hij het probleem van de collectieve lastendruk niet “weg wil definiëren”. Hij deed de Eerste Kamer de toezegging dat de Studiegroep Begrotingsruimte zich over de definitie van de collectieve lastendruk zal buigen, zodat een volgend kabinet met een “geschoond percentage” aan de slag kan. Voor deze kabinetsperiode blijft de definitie ongewijzigd, aldus Kok.

De PvdA-partijleider uitte kritiek op de plannen van de CDA-ministers De Vries en Andriessen (economische zaken). De Vries wil volgend jaar de lasten van burgers en bedrijfsleven met 2,5 miljard gulden verlichten. Andriessen wil de collectieve lastendruk tot het jaar 2000 met een half procentpunt per jaar verlichten.

De pleidooien voor lastenverlichting deed de minister van financiën af als “gelegenheidspraatjes”. Kok: “Het kan zijn dat ik aan één oor doof ben, maar ik hoor hen alleen maar spreken over lastenverlichting en niet over de dekking die daarvoor moet worden gevonden.”

In de Kaderbrief die Kok afgelopen maandag naar zijn collega's in het kabinet heeft gestuurd, maakt hij duidelijk dat lastenverlichting alleen maar mogelijk is als de overheid extra gaat bezuinigen. Gisteren voegde Kok daaraan toe dat nieuwe bezuinigingen de “kwaliteit en aard van de collectieve voorzieningen in gevaar kunnen brengen”.