Irritatie bij "verzoening' Spanje-Israel

MADRID, 1 april. Koning Juan Carlos heeft gisteravond tijdens een ceremonie in de synagoge van Madrid en in aanwezigheid van de Israelische president Chaim Herzog hulde gebracht aan de Spaanse joden die gedurende een ballingschap van eeuwen hun taal en hun cultuur hebben bewaard.

Het staatshoofd bood echter geen verontschuldigingen aan voor het op 31 maart 1492 door zijn voorgangers Ferdinand en Isabella getekende besluit, dat hen verbood hun godsdienst uit te oefenen en tot de uittocht van meer dan honderdduizend joodse burgers leidde. Het gisteren precies vijf eeuwen oude edict kwam in zijn toespraak zelfs nauwelijks voor.

President Herzog wijdde in zijn toespraak lovende woorden aan de houding van het Franco-regime tijdens de Tweede Wereldoorlog. “Spanje heeft zijn joodse onderdanen destijds beschermd, hulp verleend aan vluchtelingen uit de Balkan, zijn best gedaan om joden van Spaanse afkomst uit de vernietigingskampen te redden en onderdak geboden aan vluchtelingen uit Frankrijk en Nederland.” Tot ongenoegen van de Spaanse autoriteiten noemde Herzog zijn bezoek de bezegeling van “een historische verzoening tussen het joodse en het Spaanse volk”. Tijdens de voorbereidingen van deze herdenking is er van Spaanse kant steeds nadrukkelijk op gewezen, dat er geen verontschuldigingen gemaakt zouden worden en dat het uitwijzingsbesluit ook niet plechtig zou worden ingetrokken, zoals van Israelische zijde was gevraagd, aangezien al sinds de vorige eeuw weer godsdienstvrijheid geldt in Spanje. Premier Gonzalez merkte na afloop van de plechtigheid tegenover verslaggevers geërgerd op, dat er niets te verzoenen valt tussen Spanjaarden en sefardische joden omdat er tussen beide groepen geen ruzie bestaat.

Foto: Koning Juan Carlos tijdens de Spaans-joodse plechtigheid gisteren in Madrid. Het eerste staatsbezoek van een Israelische president aan Spanje verloopt in een enigszins gespannen sfeer. Tijdens een galadiner maandagavond drong Juan Carlos aan op “een spoedige verwezenlijking van de legitieme nationale rechten” van het Palestijnse volk. Herzog verwees in zijn antwoord naar het “terreurbewind” van de PLO. (Foto AP)