In het Oostelijk deel van de Amsterdamse haven ...

In het Oostelijk deel van de Amsterdamse haven belooft het uithangbord boven de deur van het oude kantoor van de Koninklijke Hollandsche Lloyd meer dan er te halen is.

De "cantine' van de voormalige rederij is niet meer. In de jaren vijftig smeerde men er voor het laatst broodjes kaas. Daarna stond het pand een aantal jaren leeg totdat het tien jaar geleden gekraakt werd. Wie hoort wat zich hier in het begin van deze eeuw afspeelde, staat waarschijnlijk niet te popelen er ooit nog eens de dis te gebruiken. Omstreeks 1910 deed het gebouw dienst als ontsmettingsruimte voor immigranten uit Oost-Europa. De mannen, vrouwen en kinderen werden ontluisd in speciaal daarvoor bestemde hokjes alvorens zij naar Zuid-Amerika werden verscheept. Tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikten de Duitsers de kantine als gevangenis. Die functie bleef het ook na de oorlog nog lange tijd houden. Tot twee jaar geleden was in een deel van het gebouw een kindergevangenis gevestigd en keken jeugdige gedetineerden vanaf de luchtplaats naar gekraakte vrijheid. Tegenwoordig bewoont en onderhoudt een gemengd gezelschap van zeven man en een baby het 25 meter lange en acht meter brede gebouw. De gemeente gedoogt de huidige bewoners. Het komt haar zelfs goed uit. Tussen de vroegere kantine en het oude Lloyd-hotel - waar ooit KNSM-officieren konden logeren - is een doorgang gemaakt ten behoeve van de toekomstige IJ-boulevard. Het Lloyd-gebouw mag dienen als geluidsbuffer tegen het autolawaai. De bewoners zijn er niet bang voor. Die zijn wel wat gewend. De kelders van het pand zijn sinds kort het domein van jonge musici die met hun gejengel en geram de allerlaatste luizen voorgoed op de vlucht hebben gejaagd.

    • Max Christern