Hulp van Defensie voor Oost-Europa

DEN HAAG, 1 APRIL. Nederland wil officieren uit Polen, Hongarije en Tsjechoslowakije uitnodigen om in Nederland op de stafschool op vliegveld Ypenburg een opleiding te volgen. Daarnaast biedt Nederland aan studies te verrichten om de milieuproblemen op bases in Oost-Europa aan te pakken. Ook geeft Den Haag hulp bij het verbeteren van de luchtleiding voor het militaire luchtverkeer boven Oost- en Centraal-Europa.

Die toezeggingen deed minister Ter Beek vanochtend bij de eerste ontmoeting van ministers van defensie van Oost- en West-Europa en van de republieken van de voormalige Sovjet-Unie op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. Omdat het militaire luchtverkeer hinder ondervindt van het feit dat verkeersleiders uit de Sovjet-Unie niet langer beschikbaar zijn, is coördinatie en verbetering van apparatuur en procedures dringend gewenst.

In afzonderlijke gesprekken met ministers uit Rusland en de Oekraïne wil minister Ter Beek zijn aanbod herhalen om hulp te verlenen bij transport en opslag van kernwapens. Rusland heeft hulp gevraagd bij het weghalen, opslaan en vernietigen van tactische kernwapens. Nederland kan daarbij slechts een bescheiden rol spelen, maar op het gebied van logistiek en het bouwen van bunkers en containers bestaan volgens Ter Beek mogelijkheden.

De ministers van defensie willen dat op zo kort mogelijke termijn, vóór de top in Helsinki in juli, de CFE-overeenkomsten over het terugbrengen van de omvang van de conventionele bewapening en van de legers van kracht worden. Zij wezen ook op de noodzaak verspreiding van nucleaire wapens tegen te gaan en controle op nucleaire wapens in de voormalige Sovjet-Unie onder centraal commando te plaatsen.

De ministers van defensie willen op korte termijn een bijeenkomst organiseren waarbij de managementaspecten van Defensie en de herstructurering van de krijgsmachten aan de orde komen. Ook zullen op een speciale bijeenkomst van defensie-experts de rol en de constitutionele aspecten van de strijdkrachten in democratische samenlevingen worden besproken alsmede strategische concepten en de uitwerking daarvan.