Hulp ouderen via AAW met een jaar uitgesteld tot 1994

DEN HAAG, 1 APRIL. De ingrijpende herziening van wettelijke regelingen voor gehandicapten wordt met een jaar uitgesteld tot 1994. Een gevolg hiervan is dat 65-plussers volgend jaar nog geen recht krijgen op een vergoeding via de AAW (algemene arbeidsongeschiktheidswet) voor voorzieningen als rolstoelen, vervoerskosten, krukken en dergelijke.

De ministerraad zal hiertoe vrijdag naar alle waarschijnlijkheid besluiten aan de hand van een voorstel van de staatssecretarissen Ter Veld (sociale zaken) en Heerma (volkshuisvesting). Beide bewindslieden hebben deze week een akkoord bereikt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De gemeenten worden volgens de plannen straks grotendeels verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe wet, maar de VNG heeft daaraan een aantal financiële voorwaarden verbonden, waarover tot voor kort geen overeenstemming bestond met het kabinet.

Sinds 1990 betalen 65-plussers wel AAW-premie, zonder recht te hebben op voorzieningen op grond van deze wet. Alleen de 30.000 bejaarden die voor hun 65ste gehandicapt waren geraakt, beschikken tot nu toe over AAW-voorzieningen. Het kabinet kondigde vorig jaar maatregelen aan om aan de ongelijke behandeling van 65-plussers ten opzichte van jongeren een einde te maken, maar wilde ook dat deze operatie het rijk geen extra geld zou kosten. Het gevolg was de veel bekritiseerde aankondiging dat gehandicapten voortaan eigen bijdragen moesten gaan betalen voor rolstoelen, huishoudeliijke hulp, protheses en meer van dergelijke voorzieningen. Ook werd de inkomensgrens verlaagd van 48.300 naar 42.000 gulden voor het recht op voorzieningen die onder de AAW vallen. Bovendien werd een eigen bijdrage ingevoerd bij voorzieningen voor de huisvesting van gehandicapten omdat dit budget op het ministerie van volkshuisvesting drastisch werd overschreden.

De plannen zorgden voor veel protesten onder organisaties als de Gehandicaptenraad, terwijl onlangs nog de Raad voor de Volkshuisvesting een negatief advies over het wetsvoorstel uitbracht. De eigen-bijdrageregegelingen zijn intussen gedeeltelijk wel ingevoerd en worden per 1 oktober van dit jaar nog uitgebreid. Dan moeten gehandicapten 10 procent van de vervoerskosten die ze tot nu toe vergoed vergoed, zelf gaan betalen; een percentage dat in de loop van de komende twee jaar tot 50 zal oplopen.

Het uitstel van de maatregelen en de gedeeltelijke tegemoetkoming aan de eisen van de VNG betekenen voor de ministeries van sociale zaken en volkshuisvesting een financiële tegenvaller. Zij hebben afgesproken die te delen.

    • John Kroon