Hoofdpunten resolutie 748

Libië moet “zonder enige vertraging” paragraaf 3 van resolutie 731 uitvoeren, dat wil zeggen de twee "Lockerbie'-verdachten uitleveren aan Groot-Brittannië of de Verenigde Staten, en Frankrijk in de gelegenheid stellen de vier verdachten in de UTA-zaak te ondervragen. Libië moet met concrete daden aantonen dat het het terrorisme heeft afgezworen.

Als dit niet vóór 15 april is gebeurd worden de volgende maatregelen van kracht: Vliegtuigen op weg naar Libië of afkomstig uit Libië mogen niet starten, landen of VN-lidstaten overvliegen. Aan Libië mogen geen vliegtuigen, vliegtuigonderdelen of onderhoudsmateriaal worden geleverd. Het is verboden wapens aan Libië te leveren of het land militaire bijstand of advies te verlenen. Het personeel van de Libische diplomatieke vertegenwoordigingen moet drastisch worden teruggebracht. De bewegingsvrijheid van het resterende personeel wordt beperkt. Alle kantoren van de Libische luchtvaartschappij moeten worden gesloten.

Uiterlijk na 120 dagen moet de Veiligheidsraad zich opnieuw buigen over de boycotmaatregelen. Een speciale VN-commissie kan om humanitaire redenen uitzonderingen op de boycotmaatregelen toestaan. (AFP)

Dezelfde onduidelijkheid verwijt Linschoten D66 als het gaat om de AOW. “De uitkeringen niet helemaal bevriezen, maar ook weer niet helemaal koppelen aan de loonontwikkeling. De discussie wat er wel moet gebeuren, gaat D66 uit de weg. Dat zal niet meer lukken als de partij regeringsverantwoordelijkheid krijgt.”