Hans Wiegel

Hans Wiegel, de commissaris van de Koningin in Friesland, gaat de stuurgroep aanvoeren die het adviesbureau Kearney zal begeleiden in het door NOC en NSF geinitieerde onderzoek naar de betekenis van (top)sport voor onze maatschappij.

Wiegel zal in de stuurgroep worden bijgestaan door Peper (burgemeester van Rotterdam), Rinnooy Kan (voorzitter Verbond Nederlandse ondernemingen), Wijffels (voorzitter hoofddirectie Rabobank), Kastermans (voorzitter NSF) en Huijbregtsen (voorzitter NOC). Als waarnemer namens het ministerie van WVC neemt de heer Wagenaar zitting, secretaris van de stuurgroep wordt NSF'er De Heer.