Gewest PvdA staakt verzet tegen vliegveld

ROTTERDAM, 1 APRIL. Het meningsverschil tussen de Rotterdamse gemeenteraadsfractie en het gewest van de Partij van de Arbeid over het nieuwe vliegveld zal geen politieke consequenties hebben. De gewestelijke vergadering verwierp gisteravond een motie van afkeuring die was ingediend door de afdeling Hillegersberg-Schiebroek.

Ofschoon de bezwaren van de PvdA-afdelingen tegen een nieuw vliegveld overeind zijn gebleven, wil het gewest de zaak niet op de spits drijven. De motie was uitdrukkelijk niet bedoeld om “koppen te laten rollen”, zo liet de indiener vooraf weten. Wel sprak een meerderheid van het gewest zich opnieuw uit tegen het toestaan van nachtvluchten op de nieuwe luchthaven van Rotterdam.

Morgenavond zal de gemeenteraad vermoedelijk met een krappe meerderheid een positief besluit nemen over het Integraal Plan Noordrand, waarvan de nieuwe luchthaven een onderdeel is. Van de achttien PvdA-raadsleden staan er twaalf achter de voorstellen van B en W. Ook een meerderheid van de coalitiepartners VVD en CDA is voor uitvoering van het plan.

Op 25 februari sprak de gewestelijke vergadering van de PvdA zich in ruime meerderheid uit tegen de aanleg van het nieuwe vliegveld en voor sluiting van Zestienhoven. Het grote struikelblok voor het gewest was de kwestie van de nachtvluchten. Die werden in het laatste verkiezingsprogramma van de partij uitdrukkelijk verboden. Volgens exploitant Schiphol komt Nieuw Rotterdam Airport zonder nachtvluchten in de rode cijfers. De fractie concludeerde volgens voorzitter J. Janse dat de uitspraak van het gewest - helemaal geen vliegveld in Rotterdam - geen haalbaar alternatief was, omdat dan van rijkswege geen “garanties konden worden gegeven dat Zestienhoven wordt gesloten”.

Bovendien wilde Janse de afspraken met de coalitiepartners CDA en VVD over het nieuwe vliegveld nakomen. Een aangescherpt voorstel van B en W werd vervolgens door een meerderheid van de PvdA-fractie goedgekeurd. Daarin is vastgelegd dat maximaal 1.600 nachtvluchten per jaar op Rotterdam zullen worden uitgevoerd, dat het nieuwe vliegveld tussen één en vijf uur 's nachts wordt gesloten en dat gestreefd wordt naar een volledige nachtsluiting.