Geldmarktrente blijft stijgen

AMSTERDAM, 1 APRIL. De stijging van de geldmarkttarieven voor de langere termijnen heeft zich de afgelopen week voortgezet.

De oorzaak is (nog steeds) de groeiende overtuiging dat een spoedige officiële tariefsverlaging in Duitsland (en dus in Nederland) onwaarschijnlijk is, mede in verband met de hoge geldgroei aldaar. Dit verwachtingspatroon uit zich in een vlakke rentestructuur op de geldmarkt, zowel in Duitsland als in Nederland. In ons land steeg het tarief voor 12-maands interbancaire deposito's de afgelopen week met 8 basispunten tot ongeveer 9,62 procent, hetzelfde niveau als het (ongewijzigde) tarief voor 3-maands interbancaire deposito's.

Het daggeldtarief heeft zich in de verslagweek bewogen rond 9,5 procent. Gisteren echter zakte de callrente weg tot onder de 9 procent. Deze rente- daling werd veroorzaakt door een plotselinge verruiming van de geldmarkt als gevolg van het aflopen van de verplichting voor de banken tot het aanhouden van een kasreserve. Weliswaar dienden de geldmarktpartijen zorg te dragen voor de eerste belastingafdrachten over maart, doch deze verkrapping woog geenszins op tegen de verruiming uit hoofde van de vrijvallende kasreserve (13,5 miljard gulden).

Gisteren was niet alleen een dag zonder kasreserve, maar ook zonder speciale belening. De bijzondere geldmarktsteun is wel weer nodig in de komende verslagweek, aangezien de banken met ingang van vandaag weer een forse kasreserve bij De Nederlandsche Bank moeten aanhouden. De omvang bedraagt 9,7 miljard gulden en de looptijd is van 1 tot 22 april. De Nederlandsche Bank heeft inmiddels de inschrijving geopend op een achtdaagse belening, tegen een ongewijzigd tarief van 9,3 procent.

In de jongste weekstaat (per maandag 30 maart) valt de dag van gisteren niet af te lezen. Met name de eerste belastingafdrachten blijven buiten beeld.

In plaats daarvan is juist zichtbaar dat de minister van Financiën voor een aanvullende 15 miljoen gulden gebruik heeft moeten maken van het financieringsarrangement met De Nederlandsche Bank. Aangezien in de verslagweek ook het aantal bankbiljetten in circulatie is toegenomen (met 169 miljoen gulden), hebben de gezamenlijke banken per saldo meer voorschotten in rekening courant bij De Nederlandsche Bank opgenomen. Volgens de weekstaat stonden de banken maandag voor 6,9 miljard gulden rood op de rekening courant faciliteit bij De Nederlandsche Bank, terwijl het gemiddelde toelaatbare beroep op deze faciliteit (het contingent) 4 miljard gulden bedraagt.

Het hoge beroep van de banken het contingent komt tot uitdrukking in het contingentsverbruik. Nu 74 procent van de periode is verstreken, hebben de gezamenlijke banken 71 procent van de ruimte verbruikt. Aangezien de banken aan het einde van de vorige verslagweek een besparing kenden van 5 procentpunten, hebben zij 2 procentpunten besparing ingeleverd.

Bron: NMB Postbank Groep