Gedragscode

De leden van de Olympische kandidatenploeg zwemmen behoeven vooralsnog geen handtekening te zetten onder de voorgelegde gedragscode.

Protesten vanuit de verenigingen hebben ertoe geleid, dat de "definitieve' versie weer discussie-stuk is geworden. De gedragscode, waarin de wederzijdse rechten en plichten van de individuele sporters en van de KNZB zijn vastgelegd, kent bijvoorbeeld geen arbitrage-regeling. De sporter wordt geacht mee te werken aan activiteiten, die de sponsor ten goede komen, mag zich niet in woord of geschrift ongunstig uitlaten over de KNZB en riskeert - na overleg tussen KNZB en NSF - eventueel beëindiging en verlaging van de financiële bijdrage van de individuele begeleiding.