Eis tot respect van religieuze grondslag

ROTTERDAM, 1 APRIL. Bijzondere universiteiten en hogescholen mogen ook in de toekomst van hun studenten eisen om de "grondslag' van het instituut te respecteren.

Doen deze dat niet dan kunnen ze als student worden geweigerd of weggestuurd. Alleen als het gaat om een opleiding waarvan er in Nederland maar één is, moet de universiteit of hogeschool de student toelaten. Daartoe besloot gisteren een meerderheid in de Tweede Kamer (CDA, PvdA en klein rechts) bij de stemming over de afzonderlijke artikelen van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Eerder had de PvdA zich nog krachtig verzet tegen de wijziging die het CDA, samen met de kleine rechtse partijen, in het wetsvoorstel wilde aanbrengen.