Eis: 4 jaar cel voor vervalsen paspoorten

ALMELO, 1 APRIL. De officier van justitie bij de rechtbank in Almelo, mr. E.T. Wesselius, heeft gisteren vier jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist tegen drie verdachten van handel in grote aantallen vervalste paspoorten. Tegen twee andere verdachten in deze zaak werden straffen geëist van respectievelijk drie en één jaar. De strafzaak tegen de hoofdverdachte werd gisteren op verzoek van zijn raadsman aangehouden tot 10 april.

Volgens het OM behoren de verdachten tot “een vrij omvangrijke organisatie vertakt over Nederland, de omringende landen en het Midden-Oosten”. De groep sluisde personen uit het Midden-Oosten naar Nederland. Volwassenen betaalden voor die reis 4.000 Duitse Mark, kinderen boven de 12 jaar 1.500 en onder de 12 jaar 1.000 DM. In Amman verzamelden de "klanten' zich. Hier regelde een reisbureau (Rainbow-Travel) bij de Belgische ambassade visa. Via Brussel bereikten de illegalen Nederland. Volgens de Directie Vreemdelingen Zaken van het ministerie van justitie werden, “alleen al in de periode van 1 augustus 1990 tot 1 augustus 1991 via Rainbow Travel 200 visa verstrekt, op elk waarvan gemiddeld vier personen de reis maakten.”

In Nederland zorgde het vervalsingscircuit waartoe de zes verdachten behoren, voor documenten die een asielaanvrage rechtvaardigden of doorreizen naar Duitsland, Scandinavië, Canada en Amerika mogelijk maakten. Voor een vervalst paspoort werden bedragen gerekend tussen de 350 en 2.500 gulden.

Hoever de organisatie ging in het aanpassen van de identiteit van betrokkenen, werd gisteren duidelijk in de zaak tegen een van de drie echtgenotes van de hoofdverdachte. Volgens raadsman E. Th. Hummels leerde de 28-jarige Marokkaanse vrouw de man in 1984 in Frankrijk kennen. In 1986 vestigde hij zich, via een omweg over Libanon, in Nederland. De Marokkaanse reisde later rechtstreeks naar Amsterdam. Met een vervalst Libanees paspoort, onder een aangepaste naam. Een uit het hoofd geleerd verhaal over een vermoorde echtgenoot, omgekomen ouders, zoekgeraakte kinderen en verkrachting, onderbouwde haar asielaanvraag. De hoofdverdachte zou het verzonnen hebben en stichtte zo een derde gezin, ondergebracht in hetzelfde flatgebouw in de Amsterdamse Bijlmer waar ook zijn beide andere families ieder een eigen woning hadden.

Vanuit haar flat zou de Marokkaanse haar echtgenoot daadwerkelijk hebben geholpen bij het handelen in vervalste paspoorten en andere documenten. Net als de hoofdverdachte worden haar echter veel meer delicten toegeschreven. De telastlegging vermeldt: handel harddrugs, diefstal en heling, steunfraude, het bezit van vals geld en deel uitmaken van een misdadige organisatie. De officier van justitie zag er aanleiding in voor een eis van vier jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Raadsman Hummels verschilde hemelsbreed van mening met de officier over het aandeel in de zaak van zijn cliënte. In zijn visie gaat het hier om een misleide vrouw in een cultuur die haar geen enkele kans biedt. De schuld voor haar vergrijpen zou liggen bij de hoofdverdachte. Haar drie jonge kinderen uit het huwelijk met de man worden nu opgevoed door een van zijn andere vrouwen. Dat vervult haar met zorg.

Na een verblijf van negen jaar met haar ouders in Frankrijk, werd de vrouw op 16-jarige leeftijd uitgehuwelijkt en moest zij haar schoolopleiding afbreken. Een relatie enkele jaren later met een Libiër in dienst van de ambassade van zijn land in Parijs, zou hebben geleid tot pressie van de Marokkaanse geheime dienst haar vriend te bespioneren en een baantje te bemachtigen bij diens ambassade. Dat zij die opdracht weigerde, sluit nu terugkeer uit naar Marokko. De kans is groot dat zij in Nederland haar verblijfsrechten zal verliezen.