Eerste man bij Koppelpoort weg na conflict

ROTTERDAM, 1 APRIL. President-commissaris G. Letteboer is gisteren opgestapt bij het beursgenoteerde Koppelpoort (omzet ongeveer 60 miljoen gulden) na een conflict met zijn twee mede-commissarissen K. Groot en K. Zeevenhooven.

Als gedelegeerd commissaris voerde Letteboer het dagelijks bestuur over Koppelpoort Holding, dat handelt in onder meer gereedschappen en machines.

“Een man die zo sterk is geweest voor het bedrijf, heeft altijd moeite met de beslissing om zijn functie neer te leggen. Het is een klassiek geval van de oud-bestuurder die over zijn graf heen wil regeren”, zegt K. Groot, die Letteboer als president-commissaris heeft opgevolgd. De zeventigjarige Letteboer is meer dan vijftig jaar verbonden geweest aan Koppelpoort, waarvan hij al eens directeur was.

Letteboer is het niet eens met een regeling voor de terugkoop van aandelen die Koppelpoort heeft getroffen met de grootaandeelhouder, het Duitse bedrijf Orenstein und Koppel. Orenstein, de belangrijkste leverancier van grondverzetmachines aan Koppelpoort, wil zijn meerderheidsbelang van 53 procent van de hand doen. Onderdeel van de afspraak, die in het geheim is gemaakt, is dat Koppelpoort 10 procent van dat pakket terugkoopt om het boekverlies voor de Duitsers te beperken.

Orenstein und Koppel maakte vorig jaar tot verrassing van Koppelpoort bekend een meerderheidsbelang te hebben opgebouwd. In de machtsstrijd die vervolgens losbrandde, probeerde Letteboer Koppelpoort om te vormen tot een structuurvennootschap om de zeggenschap van Orenstein in te dammen. In een zo'n vennootschap kunnen aandeelhouders slechts een beperkte invloed uitoefenen op bestuur en commissarissen. Op de aandeelhoudersvergadering kreeg Letteboer destijds onvoldoende steun voor dit plan.

Volgens Groot is het nooit de bedoeling geweest van de Duitsers om een volledig belang in Koppelpoort te nemen. “Zij wilden met een minimale investering een tijdelijke macht uitoefenen.” Orenstein liet onlangs weten van het belang af te willen, maar koersverliezen hadden het aandelenpakket inmiddels in waarde doen dalen. Letteboer kon zich niet vinden in de oplossing om het verlies voor de Duitsers te verzachten en stapte op.

De onenigheid over de nu gekozen oplossing heeft Letteboer volgens Groot aangegrepen om de eer aan zichzelf te houden. De Duitse grootaandeelhouder, die twee van de zeven prioriteitsaandelen bezit, zou zijn herbenoeming als gedelegeerd commisaris in de aandeelhoudersvergadering van 19 juni aanstaande niet hebben ondersteund. Samen met Groot en Zeevenhooven - ieder met één prioriteitsaandeel - heeft Orenstein een meerderheid onder de prioriteitsaandeelhouders, die bij Koppelpoort de voordracht doen voor de invulling van de commissarissenzetels.

De leiding van het bedrijf is vandaag overgedragen aan twee directeuren van de werkmaatschappijen van Koppelpoort. De opgestapte president-commissaris was vanmorgen niet bereikbaar voor commentaar.