Drs. R. Zunderdorp zal tot 1 september optreden ...

Drs. R. Zunderdorp zal tot 1 september optreden als interim-voorzitter van het procesmanagementteam basisvorming.

Zijn benoeming volgt op het aftreden van prof.dr. R.A. de Moor, die tot vorig jaar rector van de Katholieke universiteit in Tilburg was. De Moor trekt zich terug, omdat de voorzitterstaak hem twee keer zoveel tijd kost dan de anderhalve dag die was afgesproken.

Zunderdorp is oud-wethouder van financiën en onderwijs in Groningen en nu organisatie-adviseur in Den Haag. Hij zal nagaan of er nog andere wijzigingen in het vierhoofdig team nodig zijn om de basisvorming tijdig en goed in te voeren. De Eerste Kamer moet in mei nog haar goedkeuring geven aan de basisvorming, een nieuwe opzet voor de eerste jaren van het voortgezet onderwijs. Het terugtreden van De Moor is de tweede wijziging in het basisvormingsteam sinds het aantreden anderhalf jaar geleden. Enkele maanden geleden werd E. Schüssler ontslagen door staatssecretaris Wallage en vervangen door E. Veenstra.