Directeur Philips in België opgestapt

ROTTERDAM, 1 APRIL. Urbain Devoldere, directeur van Philips België en voorzitter van de Belgische werkgeversvereniging (VBO), heeft gisteren “om gezondheidsredenen” zijn taken neergelegd. Ook treedt Devoldere terug als bestuursvoorzitter van de noodlijdende videoketen Super Club.

Waarschijnlijk is de bemoeienis van Devoldere met Super Club de werkelijke reden voor de plotselinge wending in zijn carrière. In januari trad ook de tweede man van Philips België en bestuurder van Super Club, Jaap van Weezendonk, af als Super Club-topman. Van Weezendonk keerde evenwel terug naar Philips België “om zich te beraden op toekomstige taken.”

De spanningen rond Super Club, waarin Philips inmiddels 14,3 miljard frank (715 miljoen gulden) heeft geïnvesteerd, zijn de afgelopen weken opnieuw hoog opgelopen. Philips, met een belang van 51 procent, probeert de minderheidsaandeelhouders uit te kopen. De beleggers doen er alles aan om een zo hoog mogelijke prijs voor hun stukken te bedingen. De belangen in die strijd zijn groot: beleggers kochten hun aandelen voor prijzen tussen 1.500 en 6.000 frank. Nu zijn ze nog maar 147 frank waard.

De beleggers hebben herhaaldelijk vraagtekens gezet bij de rol die de Philips-bestuurders de afgelopen maanden bij Super Club hebben gespeeld. De aandeelhouders zijn van mening dat Philips mede-verantwoordelijk is voor de malaise bij de winkelketen, die in de negen maanden tot december een verlies van 215 miljoen gulden moest noteren.

De verantwoordelijkheid van Philips-bestuurders Van Weezendonk en Devoldere wordt expliciet aan de orde gesteld in een rechtszaak die participatiemaatschappij Euroventures tegen Philips België heeft aangespannen. Euroventures is van mening dat Super Club en Philips informatie hebben achtergehouden toen ze de kapitaalverschaffer ertoe overhaalden 22 miljoen gulden in Super Club te investeren als onderdeel van een reddingsplan.

Philips heeft altijd volgehouden dat Super Club een onfortuinlijke investering is, die, naarmate de tijd verstreek, voor steeds meer verrassingen zorgde. Hoe goed de Philips-bestuurders bij Super Club op de hoogte waren van de financiële gang van zaken bij de onderneming is tot nu toe niet opgehelderd.

De videoverhuurder wordt geleid door een driemanschap: financieel directeur M. Sevenans, D. Baldwin, verantwoordelijk voor de ongeveer 500 Amerikaanse videoverhuurbedrijven en P. Fitters, afkomstig van het detailhandelsconcern Blokker. Philips België zal nu tijdelijk worden geleid door A. van Steenwijk.