"Deel Milieubudget naar Oost-Europa'

DEN HAAG, 1 APRIL. Maatregelen om de CO2-uitstoot tegen te gaan, zoals het investeren in kernenergie, zijn een verkeerde besteding van het milieugeld.

PvdA-senator Zijlstra zei dat gisteren bij de behandeling van de begroting van minister Alders van milieubeheer in de Eerste Kamer. Hij verweet de minister blind te zijn voor andere verklaringen van het broeikas-effect dan die van de CO2-uitstoot. In het algemeen vindt de PvdA-senator het milieubeleid van Alders te “versnipperd”. Het daarvoor beschikbare budget zou veel effectiever besteed kunnen worden, meent hij. Zo zouden investeringen om de uitstoot van zwaveldioxide en stikstofoxiden een veel groter effect hebben als ze in Midden-Europa zouden worden uitgevoerd. “Een bruinkoolcentrale in Tsjechoslowakije stoot meer zwaveldioxide uit dan alle kolencentrales in Nederland”, aldus Zijlstra.