Conflict over grotere scholen basisonderwijs

DEN HAAG, 1 APRIL. Tussen de onderwijsbonden en staatssecretaris Wallage (onderwijs) is een conflict ontstaan over de kosten van de schaalvergroting in het basisonderwijs. Volgens de bonden is er tot 1996 100 tot 150 miljoen extra nodig om de afspraken die hierover vorig jaar zijn gemaakt, na te komen. Volgens Wallage is er hoogstens 70 miljoen extra nodig.

Vorig jaar werd overeengekomen om de komende vier jaar werkgelegenheid van fuserende scholen te garanderen, voorzover die werkgelegenheid door de fusies zou afnemen. Die zogenoemde formatie-garantie gaat meer kosten dan waarmee het ministerie enkele maanden geleden rekening had gehouden.

Dat komt door het zogeheten "weglek-effect': kinderen die door hun ouders van de fuserende school worden gehaald, bijvoorbeeld omdat ze geen vertrouwen hebben in de sfeer van de grotere school of omdat die school te ver weg komt te staan. Daardoor krijgt het ministerie dubbele kosten: de fuserende scholen worden door de garantie-afspraken financieel gecompenseerd voor de vertrekkende leerling, terwijl de school waar het kind vervolgens heen gaat volgens de gewone financiering geld krijgt.

Een ruwe steekproef van het ministerie onder de fuserende scholen wijst uit dat dit weglekeffect tot 1996 tussen de 10 en 30 procent van het totaal aantal leerlingen bedraagt. Dat komt volgens een woordvoerder van het ministerie overeen met extra uitgaven tussen ongeveer 25 en 70 miljoen. Hij verwacht dat Wallage hierover afspraken zal kunnen maken met de bonden.

Scholen die al per 1 augustus van dit jaar gaan fuseren dreigen in de problemen te komen omdat de nieuwe fusie-circulaires van het ministerie nog niet klaar zijn.