Bond verwijt Ter Beek "vrijblijvend gefilosofeer'

DEN HAAG, 1 APRIL. De ACOM, de CNV bond van militair personeel, verwijt minister ter Beek opnieuw onrust onder het militaire personeel te zaaien. Gisteravond kondigde minister Ter Beek aan dat hij vergaand wil snoeien in het Eerste Legerkorps.

De bond zegt in een reactie dat Ter Beek bij zijn "vrijblijvend gefilosofeer' verzuimt aantallen en percentages van de verdergaande reducties te noemen. “Daarmee is het personeel dat zich toch al iedere keer moet instellen op verdergaande bezuinigingen niet gediend”, zegt een woordvoerder van de ACOM.

Ter Beek heeft de voorstellen voor aanpassing van de defensienota op dit moment gelanceerd omdat hij een verdere aanslag op de begroting van Defensie vreest. Vanuit zijn eigen partij, de PvdA, is daar bij herhaling op aan gedrongen.

“Voor zover we een les kunnen trekken uit de Golfoorlog is het wel dat kwaliteit boven kwantiteit uitgaat”, aldus Ter Beek. “De Golfoorlog heeft eens te meer bewezen hoezeer ook landstrijdkrachten - in navolging van zee- en luchtstrijdkrachten - afhankelijk zijn geworden van technologisch hoogwaardige wapensystemen. Het eind van de ontwikkeling van bewapende mannen naar bemande wapensystemen is nog niet in zicht,” aldus Ter Beek in zijn rede.

Nederland kon niet met landstrijdkrachten aan de Golfoorlog meedoen omdat daarvoor voldoende politieke wil ontbrak maar ook omdat de landmacht na Indonesië geen enkele ervaring in de tropen heeft opgedaan. Ter Beek geeft niet aan hoe hij onderdelen voor VN-vredesmacht in de toekomst wil laten trainen. Het Pentagon zegt geen interesse te hebben om bij nieuwe coalities samen te werken met landmachtonderdelen die niet over het geschikte materieel noch over ervaring beschikken in terrein buiten Europa.

Ter Beek zegt dat Nederland nooit meer alleen militair zal optreden alleen op kleine schaal als het om de verdediging van de Nederlandse Antillen en Aruba gaat. “Daarom hoeft Nederland niet langer over een volledige krijgsmacht te beschikken.” Hij wil dat de Nederlandse krijgsmacht complementair wordt, doet waar hij goed in is. Daartegen hebben de bevelhebbers altijd geageerd. De grotere Europese landen zien heel weinig in samenwerking. Als Ter Beek zijn nieuwe voornemens gaat uitwerken zal het moeilijk zijn aan te geven met welke landen we kunnen samenwerken, menen defensiespecialisten in en buiten de Kamer.

Ook bij de keuze van nieuwe helikopters en vliegtuigen, als bij nieuwe wapens zou nu al rekening gehouden moeten worden met die nieuwe samenwerkingsverbanden. Tot nu toe hebben de bevelhebbers daar nog weinig boodschap aan en komen afspraken met bondgenoten nauwelijks op gang.

    • Willebrord Nieuwenhuis