Amsterdam; Chaos en gebrul domineren debat over Amsterdams park

AMSTERDAM, 1 APRIL. Oorlog of klucht. Volgens de sprekers die gisteravond aan het woord kwamen tijdens de chaotische bijeenkomst van de Amsterdamse deelraad De Pijp bevindt de bestuurlijke situatie zich ergens tussen deze twee uitersten. Gisteren trokken de twee deelraadwethouders van D66 zich uit het bestuurscollege met Groen Links terug. Over één ding leken alle aanwezigen in de allengs benauwder wordende vergaderzaal van het stadsdeelkantoor het eens: de bestuurscrisis is geen reclame voor de stadsdelen in het algemeen en De Pijp in het bijzonder.

In een poging de democratie dichter bij de burger te brengen, heeft de Amsterdamse gemeenteraad op een groot aantal bestuurlijke terreinen een stap terug gedaan ten gunste van de zestien deelraden die de hoofdstad sinds 1990 kent. Daarmee is ook de schaal van het politieke debat aangepast. Zo vond het deelraadcollege van De Pijp gisteren zijn Waterloo in wat nu al maanden hèt hete hangijzer in de buurt vormt: de herinrichting van het Sarphatipark. Op de achtergrond speelt echter het gebrek aan bestuurlijke ervaring van de nieuwe deelraadwethouders, zo menen veel betrokkenen.

De kwestie met het Sarphatipark houdt de gemoederen nu al een jaar bezig. Het parkje in de grauwe negentiende eeuwse buurt met zijn smalle straten is vooral populair als luchtplaats voor honden. Na jaren van verwaarlozing was een opknapbeurt wel op zijn plaats, zo meenden de stadsdeelwethouders van D66 en Groen Links. Niettemin moet er ook flink bezuinigd worden in de Pijp. Beide zaken handig combinerend werd vorige zomer besloten tot een herinrichting: zeker tachtig bomen moesten het veld ruimen en de bestrating in het park werd ongeveer verdubbeld.

Dat inmiddels nog geen boom is gerooid, lijkt vooral een verdienste van enkele actiegroepen die vanaf het begin te hoop liepen tegen de plannen. Ze menen dat de deelraad in plaats van te luisteren naar de wensen van de bewoners, juist systematisch zijn eigen zin heeft doorgedreven.

De ongeveer zestig belangstellenden, waarvan een aantal gehuld in T-shirts met de opdruk “Stop de deelraadterreur”, gaf gisteravond zo nadrukkelijk blijk van zijn algemene ongenoegen met de deelraad, dat deelraadvoorzitter A. Koopmanschap (Groen Links) zich reeds na een kwartier genoodzaakt voelde de vergadering te schorsen vanwege het tumult. Dit gebeurde nadat een inspreker uit het publiek dreigde een aantal verantwoordelijke ambtenaren voor het Sarphati-park debâcle bij naam te noemen. Maar ook gedurende het vervolg van de ruim vier uur durende vergadering bleek de zwakke geluidsinstallatie van de vergaderzaal vaak niet opgewassen tegen het intimiderende gebrul dat vanuit de publieke tribune opsteeg.

Achter de bestuurstafel werd eveneens een aantal rekeningen vereffend. Het waren geen politiek inhoudelijke of persoonlijke wrijvingen die tot de crisis hebben geleid, zo verklaarde deelraadvoorzitter Koopmanschap. Om vervolgens een waslijst van tekortkomingen van de voormalige bestuursgenoten van D66 op te sommen, die vooral zouden lijden aan “een gebrek aan probleemoplossend vermogen.”

Zo groot was de schade voor het aanzien van de deelraadspolitiek dat Groen Links eind vorige week het vertrouwen in D66 opzegde. De democraten kregen veertien dagen bedenktijd en besloten uiteindelijk de eer aan zichzelf te houden en uit het college te stappen.

De D66-fractie verwijt Groen Links “achterkamertjespolitiek” en geldverspilling. Achter de rug van de democraten zou Groen Links het al lang op een akkoordje hebben gegooid met de PvdA om D66 te wippen. “Er wordt geen middel geschuwd om D66 in discrediet te brengen”, aldus fractievoorzitter Meint Barelds, die er vervolgens fijntjes op wees dat D66 in de enquêtes nog altijd op winst staat.

De PvdA, na de smadelijke nederlaag van de vorige verkiezingen niet langer in het stadsdeelbestuur, liet het gelaten over zich komen. Ja er was een gesprek geweest met Groen Links over een mogelijk samenwerking , zo betoogde fractievoorzitter Jaques Monasch, maar enige toezeggingen zijn niet gedaan.

Het Sarphatipark kwam gisteravond uiteindelijk als enige ongeschonden uit de strijd. Nadat eerst D66 en Groen Links elkaar beschuldigden dat de ander een aanpassing van het besluit aan de wensen van de buurt had geblokkeerd, buitelden beide partijen over elkaar heen om de eerdere plannen van tafel te vegen.

D66, de partij die verantwoordelijk wethouder De Moes leverde, diende een motie in waarmee het park in zijn huidige vorm gehandhaafd blijft. Maar voordat de democraten met de eer van het terugdraaien van hun eigen beleid konden strijken, diende de PvdA een soortgelijke motie in. Bij het opstellen en uitwerken van nieuwe besluiten over het achterstallige onderhoud zal de buurt worden betrokken, aldus de motie, die met uitsluiting van wethouder De Moes met algemene stemmen werd aangenomen.

    • Steven Adolf