Activiteiten in VS succesvol; Aegon boekt stijging omzet en winst in 1991

ROTTERDAM, 1 APRIL. Aegon heeft naar eigen zeggen een prachtig jaar achter de rug. De omzet van de verzekeringsmaatschappij steeg met 13,2 procent van 12 miljard gulden tot 13,6 miljard gulden, terwijl de netto winst met 827 miljoen gulden 10,5 procent hoger was dan in 1990.

Dit heeft de verzekringsmaatschappij gisteren bekend gemaakt. Omdat het aantal aandelen vorig jaar steeg als gevolg van de omwisseling van converteerbare obligatieleningen, was de winst per aandeel slechts 2,6 procent hoger, op 18,06 gulden. Het bestuur van Aegon stelt een dividend voor van 7,35 gulden per aandeel.

De sector motorrijtuigen uitgezonderd, droegen alle verzekeringsactiviteiten van Aegon bij aan het verbeterde resultaat. Het levensverzekeringsbedrijf, goed voor vier vijfde deel van de winst van Aegon, droeg met een hoger resultaat van 14 procent het sterkst bij aan de winststijging.

In Nederland boekte Aegon een winst van 594 miljoen gulden bij een omzet van ruim 7,6 miljard gulden. Het premie-inkomen steeg met 8,8 procent. Aegons levensverzekeringsbedrijf nam in Nederland met 470 miljoen gulden een kleine tachtig procent van de netto winst voor zijn rekening. In vergelijking met 1990, toen verzekeraars grote bedragen uitgekeerden als gevolg van stormschade, boekte ook het schadebedrijf een hoger resultaat.

Hoewel Aegons Nederlandse bedrijf veruit de meeste omzet en het grootste deel van de winst genereert, vormen de activiteiten van Aegon in de VS de best lopende tak van de verzekeraar. In de Verenigde Staten werd een omzetstijging van 14 procent gekoppeld aan een winstverbetering van 22 procent tot 300 miljoen gulden. Een belangrijk deel van de omzetstijging komt door de consolidatie van Western Reserve Life, dat begin 1991 werd overgenomen. Alleen de Amerikaanse activiteiten van de Friesch Groningse Hypotheekbank lieten te wensen over, als gevolg van de slechte situatie op de Amerikaanse vastgoedmarkt.

De Europese activiteiten van Aegon buiten Nederland boekten een omzetstijging van 34 procent tot 1,2 miljard gulden, maar maakten per saldo een verlies van 19 miljoen gulden. Het bestuur wijt dit vooral aan de ongunstige marktomstandigheden in Spanje. Aegon is van plan verder te investeren in de pas aangeboorde markten in Griekenland en Cyprus.

De vermogenspositie van Aegon werd door de uitgifte van een converteerbare achtergestelde lening van 750 miljoen gulden licht versterkt. Voor 1992 verwacht Aegon opnieuw een duidelijke stijging van de operationele winst.