Eindrapport commissie-Engwirda: Gemeente Alphen nalatig in kwestie Coupépolder

ALPHEN AAN DEN RIJN, 24 MAART. Het gehele gemeentebestuur van Alphen aan den Rijn, maar vooral het college van burgemeester en wethouders, is nalatig geweest bij het toezicht op de afvalstort in de Coupépolder.

Dit staat in het eindrapport van de commissie-Engwirda, die de rol van de gemeente heeft onderzocht bij het illegaal dumpen van chemisch afval in de jaren 1978 tot 1982. Het college van B en W, in het bijzonder burgemeester M.Paats en ex-milieuwethouder D. van Leeuwen, wordt verweten de raad “onjuist en onvolledig” over de affaire te hebben ingelicht.

Commissielid F.C. Dales (D66), tevens raadslid, vindt dat burgemeester Paats op grond van deze conclusie zijn functie ter beschikking moet stellen. “De raad”, zegt hij, “is niet bij machte hem naar huis te sturen, maar wij willen wel in overleg treden met de commissaris der koningin, Patijn, om zijn vertrek te bewerkstelligen. Ik zou respect voor Paats hebben als hij de eer aan zichzelf hield en zelf het initiatief nam, want wie zo'n kwalificatie - onjuiste en onvolledige informatie - aan zijn broek krijgt, is in het licht van de politieke zuiverheid niet te handhaven. De feiten zijn immers bewezen.”

Volgens Dales (partijgenoot van commissievoorzitter Engwirda) zou ex-wethouder D. van Leeuwen, die destijds de portefeuille van milieu beheerde en al jaren met pensioen is, moeten worden gevraagd zijn koninklijke onderscheiding terug te geven.

Het rapport van de commissie-Engwirda wordt morgenmiddag officieel openbaar gemaakt. Raads- en commissielid N.L.P. Bos (PvdA) zegt: “Het verwijt van nalatigheid is gedifferentieerd naar de verschillende organen. De raad stond wat verder van de zaak af en was afhankelijk van informatie van B en W, maar men kreeg die in onvoldoende mate.”

Een ander raads- en commissielid, dat anoniem wil blijven: “De verzachtende omstandigheden die voor de raad golden, golden zeker niet voor B en W. Zij kregen tal van signalen dat er iets mis was met de Coupépolder, maar hebben de raad de benodigde informatie onthouden.”

Op maandag 6 april buigt de gemeenteraad van Alphen zich over het rapport-Engwirda. G.W. Harmes (Socialistiese Partij) kondigt aan “actie” te zullen ondernemen tegen burgemeester Paats, de enige vertegenwoordiger van B en W uit de betrokken periode die nog in functie is. Wat die actie precies zal inhouden, wil Harmes niet onthullen. D66'er Dales zegt: “Wij zullen zeker met voorstellen komen.”

Een grief uit de commissie luidt dat het eindrapport wel verslagen van besloten en openbare hoorzittingen bevat, maar geen verslagen van de commissievergaderingen zelf, waarbij geen mensen werden gehoord.

Commissievoorzitter drs. M.B. Engwirda (in het dagelijks leven lid van de Algemene Rekenkamer) wilde vanmiddag geen commentaar geven. “De afspraak luidt dat we morgenmiddag om vier uur met het rapport in de openbaarheid treden en daar houd ik me aan.” Engwirda wil het voortijdig uitlekken van de rapportage vóór de officiële openbaarmaking in de commissie aan de orde stellen.