Communistische partij Sovjet-Unie steunde in Nederland organisaties

ROTTERDAM, 14 MAART. De CPSU, de communistische partij van de voormalige Sovjet-Unie, heeft grote sommen geld gegeven aan een aantal communistische organisaties in Nederland. Dit blijkt uit onderzoek van documenten uit de archieven van het Centraal Comité in Moskou.

De Moskouse correspondent van het communistische partijblad De Waarheid en tweede man van de Communistische Partij Nederland, J. Wolff, kreeg, zo meldde gisteren het NOS-journaal, maandelijks drieduizend roebel van de Sovjet communisten. Bij de toenmalige koers een bedrag van vijfenveertighonderd gulden.

De Vereniging Nederland-USSR werd financiëel gesteund en er werd in 1971 vier ton aan de Vernu gegeven, een reisbureau in Amsterdam, gespecialiseerd in reizen naar de Sovjet-Unie. Ook het actiecomité Stop de Neutronenbom zou geld hebben ontvangen - onder andere vijftienduizend gulden in 1978 - voor het organiseren van een internationaal forum.

Wolff kon zich voor de televisie de precieze bedragen die hij kreeg niet meer herinneren. Hij dacht dat het geld uiteindelijk opging aan telefoonkosten en huishoudelijke uitgaven. Het actiecomité Stop de Neutronenbom, nu Stop de Wapenwedloop geheten, ontkent ooit geld uit de Sovjet-Unie gekregen te hebben. Directeur D. Walda van het reisbureau Vernu zegt dat het geld niet van de CPSU kwam, maar van Intourist. Het renteloos voorschot is terug betaald in tien jaar, in termijnen van 40.000 gulden per jaar, aldus Walda.

Eerder deze maand bracht de Binnenlandse Veiligheidsdienst naar buiten dat zij over indicaties beschikte dat de CPSU en of andere Oost-Europese communistische partijen de CPN financierde. In antwoord op vragen oordeelde minister Dales van binnenlandse zaken dat zij niet opportuun achtte verder onderzoek naar de financieringen te laten verrichten. “Er bestaat nu geen belang meer voor de veiligheid van de staat”, aldus motiveert een woordvoerder van het ministerie van binnenlandse zaken dit oordeel van de minister. Het kamerlid W. Willems van Groen Links, heeft vragen gesteld over de aard van de indicaties waarop de BVD zich baseert.