Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Geopolitiek

Lubbers gerriteerd over Griekse boycot

DEN HAAG, 29 FEBR. “Het is bar en boos.” Na afloop van de ministerraad toonde premier Lubbers zich gisteren gerriteerd over de aanhoudende Griekse boycot van Nederlandse produkten. Griekse radiostations en kranten hadden tot de boycot opgeroepen wegens een vermeende anti-Griekse opstelling van Nederland in de kwestie Macedonië. Lubbers noemde de boycot een “hele malle en droevige vertoning”.

kDe beweringen dat minister van buitenlandse zaken Van den Broek tijdens de EG-top op 17 februari in Lissabon actie zou hebben ondernomen om expliciet Macedonië in de verklaring over erkenning van Joegoslavische republieken te krijgen noemde Lubbers “nonsens” en “volstrekt in strijd met de waarheid”. Volgens Lubbers heeft Van den Broek in Lissabon niet eens deelgenomen aan de discussie over de kwestie Macedonië. “Hij heeft dus ook geen betoog gehouden.” Een Griekse journalist die bij de persconferentie aanwezig was, werd door Lubbers op het hart gedrukt dit vooral duidelijk aan zijn volk te melden.

De Griekse regering heeft verklaard niet achter de boycot te staan. Excuses voor de boycot heeft zij echter niet aangeboden aan de Nederlandse regering. Door de Griekse pers wordt minister van buitenlandse zaken Samaras beschouwd als een vertegenwoordiger van “de harde lijn” tegen Nederland. Maandag zal Nederland de kwestie op het beraad van de EG-ministers van buitenlandse zaken in Brussel aan de orde stellen. Daar zal nogmaals duidelijk worden gemaakt dat de boycot absoluut onaanvaardbaar is. Vervolgens zal worden bekeken of er nadere maatregelen moeten worden getroffen tegen Griekenland. Over de aard daarvan wilde de premier niets zeggen. Hij wilde ook nog niet ingaan op de suggestie van het VVD-Kamerlid F. Weisglas om minister van staat M. van der Stoel te vragen naar Griekenland te gaan “maar ik zou niets uit willen sluiten, we laten het niet op zijn beloop”. Volgens Lubbers zou Van der Stoel, als hij zou gaan, vooral een rol kunnen spelen in de benvloeding van de Griekse media.

Oud-minister van buitenlandse zaken Van der Stoel, die in de jaren zeventig een belangrijke rol speelde bij de omverwerping van het kolonelsregime in Griekenland, reageerde terughoudend op zijn mogelijke betrokkenheid. “Ten eerste hoop ik dat er snel een einde komt aan de acties in Griekenland door de stappen die minister van buitenlandse zaken Van den Broek neemt. Maar mochten die geen direct resultaat opleveren en het kabinet overweegt dan mij te vragen naar Griekenland te gaan, dan wil ik zo'n verzoek serieus in overweging nemen.”

Hij wijst er op dat er niet te veel van hem mag worden verwacht. “Men moet mijn mogelijkheden niet overschatten. Ik weet niet of ik in deze situatie wel een dramatische wijziging zou kunnen aanbrengen. Het is echter voorlopig nog niet aan mij maar aan het kabinet om stappen te nemen. Ik wacht af. Ik had in die tijd inderdaad een bepaalde populariteit. Er zijn toen een straat in Thessaloniki en een plein in Athene naar mijn genoemd. En voor zover mij bekend is dat nog steeds het geval”.