Zaans dagblad De Typhoon gaat verder met concurrent

ZAANDAM, 15 FEBR. Het Zaanse dagblad De Typhoon is niet meer. De krant, die in oktober 1944 als pamflet verscheen om BBC-berichten te verspreiden, kwam gisteren voor het laatst uit. De Typhoon is met voormalig concurrent De Zaanlander (uit 1886) opgegaan in een nieuwe titel: Dagblad Zaanstreek. Het eerste exemplaar daarvan viel vandaag op de Zaanse deurmatten.

De sfeer van verzet waarin De Typhoon verscheen (de krant is door een Zaanse verzetsgroep onder leiding van kapelaan Gerrit Groot genoemd naar een Engels vliegtuig dat in het laatste oorlogsjaar Duitse doelen in Nederland bestookte), keerde een week of drie geleden onverwacht terug in de redactieburelen, toen van de uitgever de oekaze kwam dat de afscheidspagina's die voor het laatste nummer waren gepland niet mochten verschijnen. De uitgever was bang dat lezers massaal zouden weglopen wanneer zo nadrukkelijk "afscheid' zou worden genomen van de krant. Volgens de uitgever gaat de krant gewoon door en verandert alleen de naam.

Een conflict ontstond, een aantal redactieleden hekelde de “censuur” waaraan ze werden blootgesteld en dreigde “ondergronds te gaan” toen de uitgever aankondigde "de CAO te zullen toepassen' op iedere redacteur die zou meewerken aan een afscheidsartikel in Vrij Nederland, dat bereid was zijn kolommen daarvoor open te stellen. Typhoon-redacteuren spraken vanaf dat moment alleen nog maar anoniem over de affaire.

Op de op een na laatste verschijningsdag van De Typhoon is de sfeer op de redactie jolig, bijna uitgelaten. “De storm is al weer geluwd, waarschijnlijk juist door de publicaties in Vrij Nederland en andere kranten over het conflict”, zegt redacteur Winnie van Galen (“ja, ok, noem mijn naam maar, hoor”), een van de redactieleden die bijzonder verontwaardigd was over het directie-veto op de afscheidspagina's. “Het kwam nogal onverwacht. We begrepen de hoofdredacties niet, want het was zo onjournalistiek.”

“Tegen de fusie als zodanig is eigenlijk niemand op de redactie”, zegt Jan van der Werff, de inmiddels voormalige chef-streekredactie bij De Typhoon. “Je kan wel de idealist gaan spelen, maar als het niet goed gaat met je uitgever moet je voorzichtig zijn. Het besluit van hoofdredactie en directie van Damiate over de afscheidspagina's kwam hard aan en dat betreur ik, omdat juist door de opschudding die is ontstaan de lezer de indruk kan hebben gekregen dat er echt iets verdwijnt. Dat die affaire naar buiten is gebracht betreur ik dan ook evenzeer. Ik denk dat we juist met een paar gedegen afscheidsartikelen de overgang van De Typhoon naar de nieuwe krant zachter hadden kunnen laten verlopen.” Van censuur is volgens hem geen sprake geweest. “We kregen een aantal zeer emotionele brieven van lezers, die hebben we gewoon geplaatst.”

Maar verandert er ook wat aan de krant, die vanaf vandaag niet langer onder de algemene hoofdredactie in Haarlem valt, maar vanuit Alkmaar zal worden bestierd? “Niet echt”, meent Van der Werff. “Het algemene nieuws kwam al uit Haarlem en het regio-katern zal door veel van dezelfde mensen worden gemaakt die vroeger in De Zaanlander en De Typhoon schreven. Wel is de frequentie van een halve pagina industrie - in onze ogen belangrijk met de vele belangrijke bedrijven in deze regio - en een "ontspanningspagina' verlaagd. Die waren nog echt van De Typhoon. En verder hopen we dat de hoofdredactie in Alkmaar zal onderkennen dat dit gebied sterk op Amsterdam is gericht.”

De betaalde oplage van Dagblad Zaanstreek bedraagt door de samenvoeging zo'n 27.000 exemplaren (21.000 van De Typhoon, 6.000 van De Zaanlander). “De vraag is nu”, zegt Van der Werff, “of de abonnees ook de veranderingen accepteren.”