Zuid-Tirol nog niet voldaan over autonomie

ROME, 31 JAN. Met vier decreten die het pakket van autonomiemaatregelen voor de regio Trentino-Alto Adige voltooien, zegt het Italiaanse kabinet een streep te hebben gezet onder het conflict met de Duitstalige meerderheid in Alto Adige, door de Duitstaligen Südtirol (Zuid-Tirol), genoemd. Volgens Luis Durnwalder, leider van de dominerende Südtiroler Volkspartei SVP, zijn de decreten “een stap , maar niet meer dan een stap” in de goede richting. Hij bestreedt de Italiaanse stelling dat de kwestie Zuid-Tirol nu niet meer bestaat. ;

Vooraanstaande leden van de SVP hadden in september gezegd dat zij een campagne zouden gaan voeren voor onafhankelijkheid van hun gebied, in navolging van Slovenië, Kroatië en de Baltische landen, als het kabinet in Rome niet snel de resterende onderdelen van het autonomiepakket zou goedkeuren. Separatische neigingen in Zuid-Tirol worden afgezwakt door de royale financiële steun die regio en provincie krijgen vanuit Rome.

In de regio Trentino-Alto Adige, die aan de Brennerpas grenst, heeft de provincie Alto Adige een Duitstalige meerderheid. Na de Eerste Wereldoorlog kwam het gebied van Oostenrijk bij Italië. Ondanks de gedwongen en vaak gewelddadige italianisering in de fascistische periode tussen de twee wereldoorlogen, spreekt ongeveer zeventig procent van de 440.000 inwoners van Alto Adige duits.

Na de Tweede Wereldoorlog zijn er tussen Italië en Oostenrijk afspraken gemaakt over de bescherming van de Duitstalige meerderheid in de provincie. Oostenrijk heeft in de jaren zestig een klacht ingediend bij de Verenigde Naties omdat Italië zijn afspraken niet zou zijn nagekomen. De Oostenrijkse minister van buitenlandse zaken, Alois Mock, heeft gezegd dat Oostenrijk zijn klacht bij de VN pas zal intrekken als de SVP zich volledig akkoord verklaart.

De afgelopen jaren heeft Zuid-Tirol een vergaande mate van autonomie gekregen, met onder andere volledige tweetaligheid en proportionele verdeling van overheidsbanen onder de drie taalgroepen (Duits, Italiaans, Ladinisch). Met de vier decreten die het kabinet gisteren heeft goedgekeurd, is aan alle eisen van de SVP over zelfbeschikking voldaan, eisen die voortkomen uit het autonomiepakket dat in 1972 van kracht is geworden. Maar er blijft nog een verschil van mening over de garanties voor naleving van het autonomiepakket.

De SVP eist internationale garanties, zodat Zuid-Tirol een beroep kan doen op het Internationale Gerechtshof in Den Haag als Italië naar zijn mening het autonomiepakket schendt. De regering in Rome wijst dit af en zegt dat de autonomiemaatregelen een volledig interne zaak zijn.

De vier decreten die gisteren zijn goedgekeurd behelzen het gebruik van Duits aan het conservatorium van Bolzano, verruiming van de mogelijkheden voor lokale belastingen, beperkingen van macht van de Italiaanse staat om regels te stellen die de autonomie in gevaar zouden kunnen brengen, en een verzameldecreet waarin een aantal bezwaren over ondergraving van de autonome bevoegdheden door Rome wordt gehonoreerd.