Voetbalafdelingen verantwoordelijk voor aanpak geweld

ZEIST, 31 JAN. De inderhaast belegde vergadering van de twintig voetbalafdelingen in Zeist naar aanleiding van de actie van het district Haarlem tegen verbaal en fysiek geweld, heeft de afdelingsbesturen vooral bewust gemaakt van hun eigen verantwoordelijkheid. Volgens Ad Lansink, voorzitter van de amateursectie van de KNVB, is het heel moeilijk een landelijk beleid te creëren. Er is niet één maatregel die overal de poblemen oplost. De afdelingen zijn autonoom, kunnen zelf beslissingen nemen, al is het natuurlijk niet zo dat ze de doelen kunnen vergroten omdat er te weinig goals vallen.

De oplossingen die gisteravond in Zeist door voorzitters van de afdelingen tucht- en scheidsrechterscommissies werden aangedragen, waren globaal in twee groepen te splitsen: preventieve maatregelen en sancties. Door nog meer aandacht te besteden aan kadervorming, jeugdopleidingen en verenigingen kan waarschijnlijk al veel geweld worden voorkomen, meende Lansink. “En zelf moeten we zorgen dat het beleid van de KNVB hand in hand gaat met de ontwikkelingen in de samenleving.” Volgens Lansink kan met sancties het beste het toenemende aantal molestaties van scheidsrechters tegengegaan worden. “Een speler uitsluiten voor het hele leven is nu bij voorbeeld nog niet mogelijk, maar zou wel door de tuchtcommissie overwogen moeten worden”, aldus Lansink. Naast het persoonlijk straffen kan men ook denken aan het laten bloeden van de hele vereniging. En als een afdeling dan nog verdergaande maatregelen wil nemen kan deze de hele competitie stil leggen.

Er is overigens geen afdeling meer die dat laatste overweegt. Ook Haarlem niet. De actie in dat district was alleen als signaal bedoeld. Nu moet er iets gebeuren. De afdelingen zullen een aantal punten wel landelijk aanpakken. Zo moet het niveau van scheidsrechters beter worden, al is die tekortkoming volgens Lansink niet de oorzaak voor het geweld. Ook het ontwikkelen van een registratiesysteem, zodat spelers niet in een andere afdeling hun straf kunnen ontlopen, moet een bijdrage leveren. De voorzitter van de afdeling Haarlem, Duinker, toonde zich tevreden met de aanpak. “Onze actie werd gepresenteerd als dé oplossing, maar was alleen als signaal bedoeld. Dat is prima opgepikt door de KNVB. De actie sluimert natuurlijk nog wel, maar afhankelijk van de snelheid waarmee de maatregelen worden doorgevoerd, denk ik niet dat het nodig zal zijn de competitie nog een keer stil te leggen.”