Verdubbeling overschot Japans betalingsbalans

TOKIO, 31 JAN. Het overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans van Japan is in het afgelopen jaar ruim verdubbeld tot 72,60 miljard dollar. Het is de eerste stijging sinds 1987, ondanks de overmaking van 11 miljard dollar naar de VS als Japans bijdrage aan de Golfoorlog.

In de laatste maand van 1991 steeg het overschot zelfs met 166,4 procent ten opzichte van december 1990.

Dat heeft vandaag het ministerie van financiën in Tokio bekendgemaakt. De lopende rekening omvat het saldo van de handelsbalans (verschil tussen in- en uitvoer van goederen), de dienstenbalans (verschil tussen in- en uitvoer van diensten) en de kapitaalopbrengstenbalans (verschil tussen in -en uitvoer van beleggingsopbrengsten).

Voor het eerst sinds 1980 voerde Japan vorig jaar meer (lang) kapitaal in dan uit. Het saldo op de kapitaalbalans bedroeg 36,6 miljard dollar. In 1990 voerde Japan nog 43,6 miljard dollar meer uit dan in. In 1980 was er een bescheiden overschot van 2,3 miljard dollar.

Op de dienstenbalans boekte Japan een tekort, zij het dat het tekort daalde met 18,3 procent tot 18,2 miljard dollar, vooral door het afnemende toerisme naar het buitenland wegens de Golfoorlog.

Op basis van deze betalingsbalanscijfers steeg het handelsoverschot met 62,6 procent tot 103,3 miljard dollar. De export steeg met 9,2 procent tot 306,6 miljard dollar en de invoer daalde met 6,2 procent tot 203,3 miljard dollar. In december bedroeg het handelsoverschot 12,7 miljard dollar, een stijging van 57 proent ten opzichte van december 1990. De export in december steeg met 3,4 procent en de invoer daalde met 18,7 procent.

Eerder maakte het ministerie bekend dat het handelsoverschot in 1991 met 50 procent was gestegen tot 78 miljard dollar, maar daarbij was uitgegaan van een andere cijferopstelling.

De inflatie is in het afgelopen jaar licht gestegen tot 3,3 procent tegenover 3,1 procent in 1990. In december daalden de prijzen met een half procent ten opzichte van november.

Het aantal werklozen steeg voor het eerst in vier jaar met 1,5 procent tot 1,36 miljoen. Maar omdat ook de werkgelegenheid toenam, met 1,2 procent (1,2 miljoen) tot 63,69 miljoen personen op een totale bevolking van 123 miljoen, bleef de werkloosheid stabiel en kwam die uit op 2,2 procent (van de beroepsbevolking), dat is 1,36 miljoen personen. De arbeidsmarkt blijft gespannen: tegenover 100 aangeboden arbeidsplaatsen stonden, net als in 1990, 140 gevraagde arbeidsplaatsen. (AFP, Reuter)