Republiek Macedonië vormt eigen leger

LJUBLJANA, 31 JAN. De voormalige Joegoslavische republiek Macedonië gaat een eigen leger vormen. Het zal tussen de 25.000 en 30.000 soldaten tellen. In een regeringsvoorstel aan het parlement staat dat een eigen leger noodzakelijk is “om de territoriale integriteit en soevereiniteit van de republiek te garanderen”.

Macedonië vroeg in december vorig jaar - net als Slovenië en Kroatië hadden gedaan - de Europese Gemeenschap om erkenning. Deze bleef echter uit omdat de regering in Athene zich daar tegen verzet. Griekenland eist van Macedonië dat het zijn naam verandert en zijn aanspraken opgeeft op de noordelijke Griekse regio die ook Macedonië wordt genoemd. De Macedonische regering heeft gezegd niet van plan te zijn de naam van de republiek te wijzigen, maar heeft onderstreept dat het geen enkele aanspraak maakt op Grieks grondgebied.

Inmiddels heeft ondersecretaris-generaal van de Verenigde Naties Goulding verklaard te verwachten dat het nog enige maanden zal duren voordat een vredesmacht naar Joegoslavië kan worden gestuurd. Goulding zei dit in Wenen na een vijfdaags bezoek aan Joegoslavië, waar hij gesprekken had gevoerd met Kroatische en Servische leiders over de stationering van een 10.000 man tellende VN-vredesmacht.

De leiders van de Servische opstandelingen weigerden maandag in een gesprek met Goulding hun toestemming te geven voor de komst van "Blauwhelmen' naar de gebieden in Kroatië die door het federale leger en Servische opstandelingen worden bezet. Ook de Kroatische president Tudjman heeft volgens Goulding nog “bepaalde bezwaren” tegen het VN-vredesplan, maar hij zei niet welke.

“Voordat er een vredesmacht naar Joegoslavië gestuurd kan worden, moeten alle partijen daarmee instemmen”, aldus Goulding. Hij voegde daar aan toe: “De meningsverschillen zijn echter niet zo groot dat het onmogelijk is de komende weken niet alsnog overeenstemming te bereiken.”

Goulding vertrok gisteren naar New York waar hij de secretaris-generaal van de VN, Boutros Ghali, verslag zal doen van zijn gesprekken in Joegoslavië. Het staatspresidium heeft de Servische leiders in Kroatië, Milan Babic en Goran Hadzic, naar Belgrado geroepen om hen alsnog over te halen in te stemmen met de komst van een VN-vredesmacht. Voor de bijeenkomst zijn ook vertegenwoordigers van Servië, Montenegro en Bosnië uitgenodigd.

Babic zei gisteren echter niet te zullen zwichten voor de druk die door het staatspresidium op hem wordt uitgeoefend. “Als het staatspresidium ons een VN-vredesmacht opdringt zal dat tot een opstand van het Servische volk leiden”, dreigde Babic. Het uit vertegenwoordigers van Servië en Montenegro bestaande staatspresidium en de Servische president, Slobodan Milosevic hebben wel met het VN-vredesplan ingestemd.